Skip to main content

W ostatnim czasie brytyjski magazyn „The Spectator” opublikował artykuł sugerujący, że dzięki teleskopowi James Webb NASA mogła odkryć dowody na istnienie życia pozaziemskiego. Astronauta z Wielkiej Brytanii, Tim Peake, spekulował, że teleskop już znalazł takie dowody, ale NASA wstrzymuje się z ich ujawnieniem do czasu pełnego potwierdzenia.

Jednak eksperci z branży szybko zareagowali, podważając te doniesienia. Astrofizyk Becky Smethurst, cytowana w artykule, skorygowała swoje wcześniejsze wypowiedzi, twierdząc, że były to jedynie entuzjastyczne przypuszczenia, a nie konkretna wiedza. Podkreśliła, że mówienie o „biosygnaturach” nie oznacza automatycznie odkrycia życia pozaziemskiego. Chodzi raczej o molekuły w atmosferze egzoplanet, które mogą być badane przez teleskop.

Jonathan O’Callaghan, inny astrofizyk, również stwierdził, że twierdzenia „The Spectator” są mało prawdopodobne. Zwrócił uwagę, że JWST nie bada szczegółowo skalistych planet na tyle, aby móc wykryć biosygnatury. Dotychczasowe badania skupiały się na planetach wokół czerwonego karła TRAPPIST-1, ale te bliższe gwiazdy mają małą lub żadną atmosferę.

Kwestia ekspertyzy naukowej jest również istotna. Trzej eksperci cytowani w artykule „The Spectator” – astronauta, astrofizyk i inżynier mechanik – nie są specjalistami w dziedzinie astrobiologii ani poszukiwania życia poza Ziemią.

Choć teleskop James Webb faktycznie dostarczył danych, które mogą sugerować obecność biosygnatur na obcej planecie, wymaga to dalszych badań. Na przykład, obserwacje planety K2-18b wykazały obecność siarki dimetylowej, która na Ziemi jest produkowana przez żywe organizmy. To wciąż ekscytujące, ale nauka wymaga dalszego badania i potwierdzenia tych danych.

NASA podkreśla, że obserwacje JWST mogą prowadzić do identyfikacji potencjalnych biosygnatur, które czynią egzoplanetę bardziej lub mniej przyjazną dla życia. Jednak do ostatecznego stwierdzenia habitowalności egzoplanety potrzebne będą przyszłe misje.

Becky Smethurst zaznaczyła, że obecna burza medialna wynika z nadinterpretacji komentarzy naukowców, którzy chcieli dać emocjonujące odpowiedzi na pytania o przyszłe odkrycia w 2024 roku. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnego oficjalnego wykrycia ani publikacji na ten temat.

Źródło: Yahoo News