Skip to main content

Najnowsze analizy danych z sondy Cassini NASA wykazały, że księżyc Saturna, Enceladus, wyrzuca z gejzerów związki organiczne, takie jak metanol, etan i tlen molekularny. Badania wskazują na obecność złożonych molekuł organicznych, co może sugerować, że Enceladus ma potencjał do podtrzymywania życia mikrobiologicznego w swoim globalnym oceanie.

Zespół badawczy pod kierunkiem astrobiologa Jonaha Petera z Uniwersytetu Harvarda i Laboratorium Napędowego NASA, przy użyciu zaawansowanego modelowania statystycznego, zidentyfikował w plazmie Enceladusa substancje, które mogą być kluczowe dla powstania życia. Do tych substancji należą m.in. cyjanowodór, acetylen i propylen, które są ważne w chemii prebiotycznej – procesie prowadzącym do powstania życia.

Enceladus, choć niewielki i monochromatyczny, kryje w sobie aktywne środowisko hydrotermalne. Jego orbita wokół Saturna powoduje, że księżyc jest rozciągany i ściskany, co generuje ciepło w jego wnętrzu. To ciepło może przedostawać się przez otwory na dnie oceanu, tworząc warunki sprzyjające życiu, podobnie jak w głębokich oceanach Ziemi.

Chociaż obecne odkrycia nie potwierdzają jeszcze istnienia życia na Enceladusie, wskazują na znaczący potencjał księżyca do posiadania środowiska, w którym życie mogłoby się rozwijać. Naukowcy podkreślają potrzebę dalszych badań i proponują przyszłe misje na Enceladus, które mogłyby zbadać tę fascynującą możliwość.

Źródło: Nature