Skip to main content

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest gotowa wprowadzić do produkcji innowacyjny, miniaturowy silnik rakietowy o nazwie Athena. Ten niewielki silnik, wielkości dłoni, stanowi ogromny krok naprzód w technologii napędowej. Odróżnia go to od ogromnych rakiet, jak choćby Saturn V, który wyniósł astronautów Apollo na Księżyc. Silnik Athena przeznaczony jest do manewrowania i napędzania małych satelitów, tak zwanych cubesatów, już na orbicie, a nie do startu z powierzchni Ziemi.

Zespół prowadzony przez Daniela Pereza Grande, współzałożyciela IENAI Spain, opracował tę technologię dla ESA. Po pomyślnym etapie projektowania, prototyp ma być gotowy do końca 2024 roku.

Technologia Athena bazuje na zjawisku znanym jako elektrosprej, wcześniej wykorzystywanym w spektrometrii mas. Każdy silnik posiada siedem zestawów emiterów, wyrytych na krzemowych płytach, z których każda zawiera 500 mikroskopijnych emiterów. Naładowane elektrycznie cząstki z przewodzącej soli są rozpylane, tworząc pole elektrostatyczne, które generuje maksymalny ciąg, sięgający nawet 20 km/s. Koncepcja ta jest podobna do stosowanych już systemów napędu jonowego, ale w znacznie mniejszej skali.

Silniki Athena są bardzo elastyczne i mogą być rekonfigurowane w trakcie lotu. Co więcej, są ekologiczne, ponieważ wykorzystują nietoksyczny ciekły paliwo i nie wymagają zbiorników pod ciśnieniem. Ich mały rozmiar pozwala na grupowanie ich w dowolnej konfiguracji, z sześcioma silnikami pasującymi do jednej ściany typowego cubesatu o rozmiarach 10 cm. Mogą być również grupowane na satelitach i sondach o masie do 50 kg. Zespół ma nadzieję, że uda się dalej rozwijać tę technologię, aby działała również w pojazdach o masie do 300 kg.

Malejąca wielkość technologii kosmicznej jest trendem w wielu dziedzinach techniki. Aby to osiągnąć, systemy napędowe również muszą się zmniejszać, co stanowi duże wyzwanie. Athena wydaje się być obiecującym rozwiązaniem, a ESA i jej partnerzy pracują także nad innymi systemami napędowymi opartymi na technologii elektrospreju.

Źródło: Universe Today