Skip to main content

Poszukiwania życia pozaziemskiego przyjęły kolorowy obrót dzięki nowemu skupieniu na fioletowych bakteriach, organizmach, które mogłyby potencjalnie dominować na obcych światach orbitujących wokół słabych czerwonych gwiazd. Te bakterie, które mogły dominować na Ziemi na wczesnym etapie jej historii, są dobrze przystosowane do życia w różnorodnych warunkach, co czyni je atrakcyjnymi kandydatami na mieszkańców odległych planet.

Nowe badania sugerują, że te mikroorganizmy, wykorzystujące fioletowy pigment zwany retinalem do fotosyntezy, mogą być łatwiejsze do wykrycia na innych światach dzięki ich unikalnym sygnaturom chemicznym. Retinal, którego pochodzenie może być starsze niż chlorofil, byłby wyraźnie widoczny dla przyszłych teleskopów naziemnych i kosmicznych.

„Wyobraź sobie, że te organizmy nie konkurują z zielonymi roślinami, algami i bakteriami: czerwone słońce mogłoby im zapewnić najkorzystniejsze warunki do fotosyntezy,” mówi główna autorka badania, Lígia Fonseca Coelho z Instytutu Carla Sagana w Nowym Jorku.

Obecne poszukiwania życia pozaziemskiego koncentrują się na poszukiwaniu zielonych pigmentów, głównie ze względu na ograniczone pomiary organizmów o innych kolorach, w tym fioletowych. Aby rozwinąć katalog chemicznego składu fioletowych organizmów, badacze hodowali fioletowe bakterie pozyskane z różnych miejsc — w tym płytkich stawów na Cornell, Cape Cod w Massachusetts i głębokomorskich kominów hydrotermalnych — i mierzyli ich unikalne odciski palców.

W kolejnych symulacjach modelowali dominację fioletowych bakterii na różnych planetach wielkości Ziemi, w tym na światach oceanicznych, zamarzniętych lodowych kulach i skalistych sferach ziemskich, takich jak Ziemia.

Wirtualne fioletowe bakterie produkowały wykrywalne biosygnatury, dostarczając astronomom nowy zestaw danych, które mogą poinformować teleskopy nowej generacji w poszukiwaniach życia pozaziemskiego, takie jak Europejski Ekstremalnie Duży Teleskop, który jest budowany w Chile, oraz Obserwatorium Światów Nadających się do Zamieszkania NASA, teleskop podczerwieni, którego uruchomienie jest obecnie zaplanowane na około 2040 rok.

„Otwieramy właśnie oczy na te fascynujące światy wokół nas,” powiedziała Kaltenegger.

Źródło: Yahoo News