Skip to main content

Naukowcy z Holandii dokonali przełomu w badaniach nad mózgiem, tworząc miniaturowy model ludzkiego mózgu z prawdziwej tkanki mózgowej. Ta innowacyjna metoda omija skomplikowane procesy związane z wykorzystaniem komórek macierzystych, które do tej pory były standardem w tego typu badaniach.

Stworzony organoid, niewielki jak ziarnko ryżu, jest samoregulującą się, trójwymiarową strukturą zawierającą różne typy komórek, w tym neurony i komórki wspierające, zwane radialną gleją. To znaczący krok naprzód, ponieważ radialna gleja jest specyficzną cechą ludzkiego mózgu, nieobecną w modelach zwierzęcych.

Holenderscy badacze, pracujący w Centrum Onkologii Dziecięcej Księżniczki Máximy i Instytucie Hubrechta, przy ścisłej współpracy z bioetykami, opracowali metodę, która pozwala na samoregulację małych fragmentów tkanki mózgowej płodu w trójwymiarowe struktury. Te struktury, choć nie są prawdziwymi organami i nie posiadają świadomości czy emocji, mają ogromny potencjał w badaniach nad leczeniem chorób i zaburzeń mózgowych, szczególnie u dzieci.

Organoid mózgu, który reaguje na te same sygnały chemiczne co żywy mózg, może przetrwać ponad sześć miesięcy, co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu z organoidami wytworzonymi z komórek macierzystych, które rzadko przetrwały dłużej niż 80 dni.

Dodatkowo, zespół naukowców pod kierownictwem Hansa Cleversa, pioniera w badaniach nad organoidami, zdołał genetycznie modyfikować te organoidy tak, aby przypominały nowotwory mózgu, co umożliwiło testowanie na nich leków.

Sukces ten jest częściowo przypisywany zdolności tkanki mózgowej do produkcji kluczowych białek, które tworzą rusztowanie dla komórek mózgowych, umożliwiając im samoregulację w trójwymiarową strukturę.

Benedetta Artegiani, liderka grupy badawczej w Centrum Księżniczki Máximy, podkreśla, że nowy model mózgu pochodzący z tkanki pozwala na lepsze zrozumienie procesów regulujących tożsamość komórek w rozwijającym się mózgu. Może to również pomóc w zrozumieniu, jak błędy w tych procesach prowadzą do neurologicznych chorób rozwojowych, takich jak mikrocefalia, a także innych chorób wynikających z zaburzonego rozwoju, w tym raka mózgu u dzieci.

Źródło: Cell