Skip to main content

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Indii (MHA) pracuje nad narzędziem do analizy i wywiadu kryptowalut (CIAT) jako środkiem proaktywnym w walce z narastającą liczbą nielegalnych działań związanych z kryptowalutami.

Centrum Koordynacji Cyberprzestępczości Indie, organizacja MHA dedykowana zwalczaniu przestępczości internetowej poprzez badania, szkolenia, śledztwa i analizy, jest odpowiedzialne za ten projekt.

Kluczowym elementem działania CIAT będzie stworzenie kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o wszystkich znanych globalnie giełdach kryptowalut, włączając w to dane kontaktowe.

Narzędzie Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będzie stale skanować dark web w poszukiwaniu adresów portfeli kryptowalutowych używanych w transakcjach oraz identyfikować i monitorować je. W przypadku wykrycia nietypowej lub nieprawidłowej aktywności związaną z kryptowalutami, automatycznie zostaną wysłane alerty.

CIAT jest planowane jako elastyczne narzędzie, które umożliwi identyfikację i śledzenie adresów portfeli kryptowalutowych używanych w transakcjach, a także stałą obserwację dark web. Będzie gromadzić szczegółowe dane o tych giełdach, w tym adresy, znaczniki czasowe, daty, rodzaje używanych giełd oraz świadczone usługi.