Skip to main content

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaproponowała zakaz użycia bromowanego oleju roślinnego (BVO), używanego dotychczas w napojach cytrusowych jako emulgator. Składnik ten od lat 30. XX wieku pomagał w utrzymaniu jednolitego smaku napojów, lecz ostatnie badania toksykologiczne podważyły jego bezpieczeństwo.

BVO był już wcześniej zakazany w wielu krajach, w tym w Indiach, Japonii oraz w Unii Europejskiej. Kalifornia jako stan USA wprowadziła zakaz, który zacznie obowiązywać od 2027 roku. FDA przez długi czas utrzymywała, że BVO jest substancją generalnie uznawaną za bezpieczną, jednak zmieniła swoje stanowisko po latach badań nad jego toksycznością.

Wyniki badań z Wielkiej Brytanii wskazywały na kumulację bromu w tkankach ludzkich, a dalsze badania na zwierzętach wykazały związek pomiędzy wysokim stężeniem BVO a problemami z sercem i zachowaniem. Teraz FDA, opierając się na nowszych badaniach, uznała, że istnieją wystarczające dowody, aby zakazać stosowania tego składnika w napojach.

Większość dużych producentów napojów, jak PepsiCo i Coca-Cola, już od dekady stopniowo eliminuje BVO ze swoich produktów. FDA rozważa także przegląd innych dodatków do żywności i może w przyszłości automatycznie zakazywać stosowania barwników spożywczych wykazujących działanie rakotwórcze.

Chociaż proces przeglądu decyzji FDA może potrwać do początku 2024 roku, przemysł napojów prawdopodobnie nie odczuje braku BVO, gdyż dostępne są już bezpieczne alternatywy tego składnika.

Źródło: Science Aler