Skip to main content
Ostatnio w mediach pojawiły się niepokojące doniesienia o atakach tzw. „diabelskich małp” w różnych częściach świata, w tym w Tajlandii, Japonii oraz Indiach. Zwierzęta te, takie jak makaki ogoniaste, makaki krótkoogoniaste, japońskie makaki oraz langury Hanumana, coraz częściej stają się przyczyną agresywnych zachowań wobec ludzi. Zjawisko to ma swoje korzenie w nadmiernej przyzwyczajeniu zwierząt do obecności ludzi, spowodowanej głównie przez turystykę i karmienie przez człowieka.

Makaki, będące głównymi sprawcami tych incydentów, to społeczne i inteligentne stworzenia, które dzięki swojej elastyczności dietetycznej i umiejętności przemieszczania się po ziemi, łatwo adaptują się do zmieniających się warunków. Problem pojawia się, kiedy zwierzęta te zaczynają utożsamiać ludzi z łatwo dostępnym źródłem pokarmu, co prowadzi do ich nadmiernej oswojenia i, w efekcie, agresywnego zachowania w poszukiwaniu jedzenia.

Zachowania takie jak kradzież przedmiotów wartościowych, które małpy „wymieniają” na jedzenie, czy nieumiejętność odczytania ostrzeżeń wysyłanych przez zwierzęta, często prowadzą do niebezpiecznych sytuacji. Turyści, nieznający języka ciała i sygnałów wysyłanych przez małpy, mogą nieświadomie prowokować zwierzęta, co zwiększa ryzyko ataków.

Aby uniknąć niebezpiecznych interakcji z dzikimi małpami, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej siedmiu metrów od zwierząt, unikanie bezpośredniego kontaktu wzrokowego oraz pokazywania zębów, które mogą być odbierane jako agresywne gesty. Nie należy również karmić małp, aby nie przyczyniać się do ich nadmiernej oswojenia.

Turystyka dzikiej przyrody przynosi ogromne korzyści dla globalnej gospodarki oraz może mieć pozytywny wpływ na ochronę przyrody i wspieranie lokalnych społeczności. Jednak ważne jest, by każdy turysta zachowywał się odpowiedzialnie, szanując naturalne środowisko i jego mieszkańców, aby zapewnić bezpieczne współistnienie ludzi i dzikiej fauny.

Źródło: Science Alert