Skip to main content

Eksperyment, który zmienił nasze rozumienie bakterii i antybiotyków, przeprowadzili w 1943 roku Salvador Luria i Max Delbrück. Ich praca pokazała, że bakterie mutują losowo, a nie w odpowiedzi na konkretne zagrożenia, jak wcześniej sądzono. To odkrycie było przełomem w biologii i medycynie, za co badacze zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla.

W swoim eksperymencie Luria i Delbrück wykorzystali bakterie E. coli, hodowane w specjalnych pożywkach, a następnie eksponowane na wirusy (fagi), które zazwyczaj je zabijają. Jednak niektóre bakterie przeżywały, rozwijając odporność. Kluczowe było to, że odporność ta pojawiała się jeszcze przed kontaktem z fagami, co dowodziło, że mutacje są wynikiem losowym, a nie celową odpowiedzią na zagrożenie.

Wyniki tych badań miały ogromne znaczenie. Pokazały, że bakterie mogą stać się odporne na antybiotyki, nawet na te, które nie zostały jeszcze wynalezione. To z kolei uświadamia nam, jak wielkim wyzwaniem jest ciągła walka z opornością na antybiotyki.

Dzięki eksperymentowi Lurii i Delbrücka zrozumieliśmy, że mutacje bakterii są nieprzewidywalne i mogą prowadzić do powstania szczepów odpornych na obecnie stosowane leki. To podkreśla potrzebę ciągłego poszukiwania nowych antybiotyków i strategii leczenia, aby nadążyć za szybkim tempem ewolucji bakterii. Nasza walka z opornością bakterii na antybiotyki to nieustające wyzwanie, które wymaga stałej uwagi i innowacji w dziedzinie medycyny.

Źródło: The Conversation