Skip to main content

W wyniku wieloletnich badań naukowcy odkryli wyraźne biologiczne różnice u osób cierpiących na Zespół Chronicznego Zmęczenia (ME/CFS) w porównaniu do zdrowych osób. Badanie, prowadzone przez neurologa Avindrę Natha z National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), wykazało, że ME/CFS jest chorobą wpływającą na wiele systemów organów, co stawia pod znakiem zapytania dawne przekonania, że jest to stan psychosomatyczny.

Uczestnicy badania przeszli serię kompleksowych testów, w tym skany mózgu, badania snu, testy siły mięśniowej i wydajności poznawczej, biopsje skóry i mięśni, badania krwi oraz analizy mikrobiomu jelitowego i płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania wykazały, że osoby z ME/CFS mają wyższą spoczynkową częstość pracy serca, objawy przewlekłej i nadmiernej reakcji immunologicznej, mniejszą różnorodność bakterii jelitowych oraz niższe poziomy pewnych substancji chemicznych w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Interesujące jest, że grupa ME/CFS nie wykazywała oznak zmęczenia mięśniowego i osiągała normalne wyniki w testach poznawczych, pomimo zgłaszania większych problemów z koncentracją i pamięcią. Zmiany w układzie odpornościowym i mikrobiomie jelitowym miały jednak wyraźny wpływ na centralny układ nerwowy, co może zaburzać sposób, w jaki mózg decyduje się na wysiłek, oraz zmieniać percepcję zmęczenia.

To badanie stanowi fundament dla przyszłych badań i może pomóc w lepszym zrozumieniu ME/CFS, co z kolei może prowadzić do opracowania skuteczniejszych metod leczenia. Jego wyniki podkreślają, że osoby z ME/CFS zasługują na poważne traktowanie i dalsze badania naukowe.

Źródło: Nature