Skip to main content

Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba (JWST) odkrył galaktykę, która może być protoplastą galaktyk takich jak Droga Mleczna, znajdującą się we wczesnym wszechświecie, zaledwie 600 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Ta daleka i starożytna galaktyka, nazwana Firefly Sparkle, zawiera sieć masowych gromad gwiazd, co jest dowodem na to, jak galaktyki rosły poprzez fuzje.

Badanie pokazuje, że Firefly Sparkle skupia swoją masę w 10 gromadach, które mogą zawierać do 57% jej całkowitej masy. Gromady te, o masach od około 200 000 do 630 000 mas Słońca, są świadectwem wczesnych etapów formowania się galaktyk podobnych do Drogi Mlecznej. Autorzy badania wskazują, że te gromady mogły doświadczyć gwałtownego powstania gwiazd, możliwe wywołanego przez interakcje z sąsiednią galaktyką.

Interesujące jest, że ta młoda galaktyka jest widoczna dzięki soczewkowaniu grawitacyjnemu spowodowanemu przez masową gromadę galaktyk znajdujących się na pierwszym planie, co sprawia, że Firefly Sparkle pojawia się jako łuk. Naukowcy zwrócili szczególną uwagę na centralną gromadę, która charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą około 40 000 Kelwinów i sugeruje, że formowała się w bardzo ubogim w metale środowisku.

Odkrycie to dostarcza cennych informacji o najwcześniejszych etapach formowania się galaktyk i może pomóc zrozumieć, jak obecne galaktyki, w tym Droga Mleczna, osiągnęły swoją obecną formę. Odkrycia JWST w połączeniu z symulacjami superkomputera Illustris TNG dają nowy wgląd w ewolucję galaktyk we wczesnym wszechświecie, oferując bezprecedensowy przypadek badawczy galaktyki podobnej do Drogi Mlecznej na najwcześniejszych etapach jej zasiedlenia.

Źródło: Science Alert