Skip to main content

Nowe badania sugerują, że Wszechświat może być młodszy, niż wcześniej sądzono. Dotychczas, opierając się na obserwacjach promieniowania tła mikrofalowego (CMB) wykonanych przez misję Planck Europejskiej Agencji Kosmicznej, szacowano, że Wszechświat liczy sobie około 13,8 miliarda lat. Te obliczenia oparte są na tzw. Standardowym Modelu kosmologii, który zakłada, że Wszechświat jest płaski i zdominowany przez ciemną energię oraz ciemną materię, a jego ekspansja przyspiesza.

Jednak nowe pomiary ruchów satelitarnych galaktyk w grupach galaktyk wskazują na możliwość młodszego wieku Wszechświata. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk, pod kierownictwem Guo Qi, badali pary satelit w grupach galaktyk i odkryli, że frakcja galaktyk satelitarnych obracających się przeciwnie do siebie jest wyższa, niż przewidywały to komputerowe symulacje struktury Wszechświata. Oznacza to, że galaktyki satelitarne mogły niedawno zostać przyłączone do swoich grup, co sugeruje, że Wszechświat jest młodszy niż wynikałoby to z obserwacji misji Planck.

To odkrycie może wskazywać na konieczność zmiany niektórych założeń Standardowego Modelu kosmologii i być powiązane z tzw. problemem napięcia Hubble’a, czyli różnicą między dwiema wartościami stałej Hubble’a określającej tempo ekspansji Wszechświata. Pomiar tej stałej oparty na obserwacjach supernowych typu Ia sugeruje, że Wszechświat mógłby być młodszy, licząc sobie około 12,6 miliarda lat.

Choć badanie to nie jest w stanie dokładnie określić wieku Wszechświata, otwiera drogę do dalszych badań, które mogą pomóc rozwiązać niektóre kosmologiczne zagadki i zrewidować nasze rozumienie historii Wszechświata.

Źródło: Live Science