Skip to main content

Badanie przeprowadzone w 2023 roku przez zespół naukowców z Instytutu Karolinska w Szwecji, University of Bristol i Imperial College London w Wielkiej Brytanii ujawnia, że poziom kofeiny we krwi może wpływać na ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, a co za tym idzie, na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy wykorzystali markery genetyczne, aby ustalić związek między poziomem kofeiny, wskaźnikiem masy ciała (BMI) oraz ryzykiem cukrzycy typu 2.

Wyniki opublikowane w marcu 2023 roku pokazują, że osoby z genetycznie uwarunkowanym wyższym poziomem kofeiny we krwi mają niższe BMI oraz mniejszą masę ciała. Zauważono również, że wyższy poziom kofeiny może wiązać się z mniejszym ryzykiem cukrzycy typu 2, przy czym około połowa tego efektu może wynikać z redukcji BMI.

Badanie oparto na danych blisko 10 000 osób, korzystając z istniejących baz danych genetycznych i skupiając się na wariantach genetycznych wpływających na szybkość metabolizowania kofeiny. Osoby te zazwyczaj wolniej metabolizują kofeinę, co pozwala jej dłużej pozostawać we krwi, choć ogólnie spożywają jej mniej.

Wykorzystano metodę randomizacji mendelowskiej, aby określić prawdopodobne związki przyczynowe między obecnością wariantów genetycznych a chorobami takimi jak cukrzyca, masą ciała oraz czynnikami stylu życia. Chociaż badanie wykazało istotny związek między poziomem kofeiny a BMI oraz ryzykiem cukrzycy typu 2, nie stwierdzono związku między poziomem kofeiny we krwi a chorobami sercowo-naczyniowymi.

Naukowcy sugerują, że zaobserwowany związek może wynikać ze sposobu, w jaki kofeina zwiększa termogenezę (produkcję ciepła) oraz oksydację tłuszczów (przemianę tłuszczu w energię), co odgrywa ważną rolę w metabolizmie.

Mimo obiecujących wyników, potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić przyczynowość tych zależności. Choć badanie objęło dużą próbkę, metoda randomizacji mendelowskiej nie jest nieomylna, a możliwe, że istnieją inne czynniki, które nie zostały uwzględnione.

Stwierdzenie, że nawet niewielkie metaboliczne efekty kofeiny mogą mieć ważne implikacje zdrowotne ze względu na jej powszechny spożycie na całym świecie, podkreśla znaczenie tego badania.

Źródło: BMJ MEDICINE