Skip to main content

W historii naszej planety, jednym z najbardziej tajemniczych wydarzeń jest wymarcie dinozaurów, które miało miejsce około 66 milionów lat temu. To piąte masowe wymarcie, znane jako wyginięcie kredowe-paleogenowe (K-Pg), pozostawało przedmiotem gorących debat w środowisku naukowym. Główny spór koncentrował się wokół dwóch głównych teorii: czy winą za zagładę tych olbrzymów jest uderzenie asteroidy czy może masowe erupcje wulkanów? Teraz, za sprawą pomocy komputerów, naukowcy z Uniwersytetu Dartmouth zdają się mieć odpowiedź.

W ciągu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku odkryto dowody na istnienie olbrzymiego krateru uderzeniowego na Półwyspie Jukatan w Meksyku, który chronologicznie pokrywał się z wyginięciem K-Pg. To odkrycie sugerowało, że asteroida z kosmosu mogła być odpowiedzialna za zagładę dinozaurów. Jednakże, naukowcy nie przestali rozważać alternatywnej teorii, według której masowe erupcje wulkanów na obszarze Trapsów Dekkańskich w Indiach miały główny wpływ na klimat i ekosystem.

Aby rozstrzygnąć tę długotrwałą debatę, zespół badawczy z Dartmouth College postanowił skorzystać z pomocy komputerów i dokładnej analizy danych geologicznych oraz klimatycznych. Dane te zostały zebrane z mikroorganizmów pozyskanych z próbek pobranych podczas wierceń głębinowych. Komputer przeprowadził aż 300 000 symulacji, które objęły okres miliona lat przed i po wyginięciu K-Pg. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego, komputer przetwarzał te dane, doprowadzając do wniosków zgodnych z obecnym zapisem kopalnym.

Wyniki tych analiz były jednoznaczne – to erupcje wulkaniczne w regionie Trapsów Dekkańskich w Indiach miały największy wpływ na wyginięcie dinozaurów. Badacze stwierdzili, że ilość dwutlenku węgla i dwutlenku siarki wydzielana przez te wulkany była wystarczająca, aby wywołać zakłócenia w klimacie i cyklu węglowym, widoczne w zapisach geologicznych. Nawet bez uderzenia asteroidy, dinozaury były już zagrożone wyginięciem. Jednakże, uderzenie asteroidy przyspieszyło ich upadek, wprowadzając duże ilości siarki do atmosfery, co spowodowało masowe wymieranie głębokomorskich organizmów i obniżenie globalnych temperatur.

Jednakże warto podkreślić, że nie wszyscy naukowcy zgadzają się z tymi wnioskami. Niektórzy sugerują, że nagła zmiana spowodowana uderzeniem asteroidy mogła mieć katastrofalne skutki dla ekosystemu planety, niezależnie od emisji gazów.

Mimo że komputery wydały swoje zdanie w tej długotrwałej debacie, wciąż pozostaje wiele niewiadomych dotyczących wyginięcia dinozaurów. Jednakże ta nowa analiza przy wsparciu technologii komputerowej daje nam cenniejszy wgląd w to, jakie siły mogły kształtować losy naszej planety i jej prehistorycznych mieszkańców.