Skip to main content

Grupa badaczy zaproponowała nową naukową zasadę dotyczącą ewolucji życia, minerałów, planet, gwiazd i praktycznie wszystkiego, co istnieje we wszechświecie. Nowa zasada identyfikuje „uniwersalne koncepcje selekcji,” które napędzają ewolucję różnych systemów, niezależnie od tego, czy są one żywe, czy nie. Rozważa tendencję naturalnych systemów we wszechświecie do stawania się bardziej złożonymi w ciągu czasu.

Zespół badawczy za tym nowym prawem, którego członkowie to filozofowie, astrobiolodzy, fizyk teoretyczny, mineralog oraz naukowiec danych, nazwał je „zasadą wzrastającej informacji funkcjonalnej.”

Nowa zasada głosi, że „informacja funkcjonalna systemu wzrośnie (tj. system będzie ewoluować), jeśli wiele różnych konfiguracji systemu zostanie poddanych selekcji pod kątem jednej lub kilku funkcji.” Zasada ta dotyczy systemów, które składają się z licznych składników, takich jak atomy, cząsteczki i komórki, które mogą być wielokrotnie układane i przestawiane, przyjmując różne konfiguracje. Zasada mówi również, że te konfiguracje są wybierane na podstawie funkcji, a tylko kilka przetrwa.

Rozszerzając teorię ewolucji Darwina, badacze twierdzą, że systemy nieożywione również ewoluują, gdy nowa konfiguracja składników działa i poprawia funkcję. Przykładem funkcji może być stabilność.

Warto zaznaczyć, że prawa naukowe opisują zaobserwowane zjawiska, ale nie tłumaczą, dlaczego te zjawiska istnieją ani co je powoduje. Są jednak ważnym krokiem naprzód w naszym rozumieniu świata i stanowią punkt wyjścia dla przyszłych badań.

Reakcje społeczności naukowej na to nowe prawo są zróżnicowane. Przykładem pozytywnej opinii jest stwierdzenie teoretyka biologii Stuarta Kauffmana, który określił badanie jako „znakomity, odważny, szeroki i transformacyjny artykuł”. Jednak nie wszyscy są tak entuzjastycznie nastawieni do tej zasady, a astronoma Martina Reesa, który uważa, że potrzeba ogromnej ilości czasu i przestrzeni oraz praw fizyki i chemii, aby różnorodne materiały, środowiska i struktury pojawiły się w świecie nieożywionym, nie widzi potrzeby nowej fundamentalnej zasady analogicznej do roli selekcji darwinowskiej w świecie biologicznym.

Źródło: Live Scence