Skip to main content

Naukowcy są coraz bliżej rozwiązania zagadki ciemnej materii, a kolizje gwiazd neutronowych mogą odgrywać w tym kluczową rolę. Te niezwykłe zdarzenia kosmiczne, obserwowane przez teleskopy gamma, takie jak Fermi-LAT, mogą być sekretem do zrozumienia składu ciemnej materii, sugerując, że może ona składać się z hipotetycznych cząstek znanych jako aksony.

Około 130 milionów lat temu, dwa neutronowe giganty zderzyły się ze sobą, wytwarzając potężne fale grawitacyjne i błysk promieniowania, który dotarł do Ziemi 17 sierpnia 2017 roku. To zjawisko, nazwane GW170817, stało się pierwszą w historii obserwacją wielu posłańców zderzenia gwiazd neutronowych, dostarczając naukowcom unikalnych danych.

Aksony, choć nadal hipotetyczne, mogą być kluczowym składnikiem ciemnej materii, kształtującej wszechświat. Mogą być one tworzone w ekstremalnych warunkach, jakie panują podczas zderzeń gwiazd neutronowych, a następnie rozpadać się na fotony gamma, co teoretycznie można by zaobserwować za pomocą teleskopów kosmicznych.

Teleskopy, takie jak H.E.S.S. w Namibii, już wykorzystują naturalne zjawiska jako akceleratory cząstek, badając wysokoenergetyczne zderzenia cząsteczek w górnych warstwach atmosfery. Obserwacje takie jak GW170817 oraz eksperymenty na Ziemi, w tym Axion Dark Matter Experiment (ADMX), są niezbędne do potwierdzenia istnienia aksonów i zrozumienia natury ciemnej materii.

Źródło: Universe Today