Skip to main content

W niedawnym badaniu przeprowadzonym we Włoszech odkryto, że ponad połowa badanych próbek tkanek z zakrzepłych tętnic zawierała fragmenty mikroplastiku. Badacze, pod kierunkiem Raffaele Marfelli z Uniwersytetu w Kampanii, zbadali tkanki tłuszczowe pobrane od pacjentów podczas operacji oczyszczania zablokowanych tętnic. Wyniki, opublikowane po 34 miesiącach obserwacji, są alarmujące: niemal 60% pacjentów miało w tych tkankach polietylen, a 12% także polichlorek winylu (PVC), substancje powszechnie stosowane w produkcji plastikowych toreb, butelek i opakowań.

Mikroplastiki, niewielkie fragmenty plastiku przenikające do naszego organizmu, mogą wywoływać stany zapalne i stres oksydacyjny w komórkach serca, co sugerują badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych. Obserwacje te potwierdzają związek między obecnością mikroplastików a zwiększonym ryzykiem udaru, zawału serca oraz śmierci, co wskazuje na poważne implikacje zdrowotne tej wszechobecnej kontaminacji.

Choć badanie to nie może definitywnie udowodnić, że mikroplastiki są bezpośrednią przyczyną chorób serca, to jednak podkreśla potrzebę dalszych badań w tej dziedzinie. Znaczenie odkrycia tkwi w jego implikacjach dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście rosnącej produkcji plastiku i niskiego odsetka jego recyklingu. Eksperci apelują o pilne działania mające na celu zmniejszenie ekspozycji na mikroplastiki oraz dalsze badania nad ich wpływem na zdrowie ludzkie.

Źródło: New England Journal of Medicine