Skip to main content

Naukowcy badają, jak życie mogło zacząć się na Ziemi, skupiając się na możliwej roli RNA, istotnego składnika życia, który może samoreplikować się i katalizować reakcje chemiczne. Kluczowe dla życia rybonukleotydy, składniki RNA, mogły powstać w skomplikowanych warunkach wczesnej Ziemi.

Badacze próbują odtworzyć łańcuch reakcji, który mógłby doprowadzić do powstania rybonukleotydów. Skupiają się na autokatalitycznych reakcjach, które samopodtrzymują się w różnych warunkach. W swoich najnowszych badaniach, naukowcy połączyli autokatalizę z reakcją formozową, znaną z 1861 roku, która mogła zachodzić na wczesnej Ziemi.

Reakcja formozowa, która zaczyna się od prostej cząsteczki glikolaldehydu, prowadzi do powstania większych cząsteczek. W badaniu dodano cyjanamid, który pomaga odseparować niektóre cząsteczki, prowadząc do produkcji rybonukleotydów. Choć reakcja nie wytwarza dużej ilości rybonukleotydów, te, które powstają, są bardziej stabilne.

To odkrycie jest ważne nie tylko dla zrozumienia początków życia, ale ma też zastosowania przemysłowe, np. w produkcji 2-aminooksazolu, używanego w badaniach chemicznych i produkcji leków. Naukowcy pracują nad optymalizacją tej metody, aby uczynić reakcje chemiczne tańszymi i bardziej efektywnymi.

Źródło: Science Alert