Skip to main content

Czy pamiętasz, co jadłeś na obiad wczoraj? Z kim byłeś i gdzie się znajdowałeś? Umiejętność przypominania sobie takich szczegółów z przeszłości jest cechą pamięci epizodycznej, która, jak wskazują nowe badania, może być wspólna dla ludzi i ptaków zwanych sójkami eurazjatyckimi.

Pamięć epizodyczna polega na pamiętaniu wydarzeń, czyli epizodów, wraz z różnymi szczegółami, takimi jak dźwięki, obrazy, a nawet myśli i nastroje z tamtego czasu – wyjaśnia James Davies, główny autor badania opublikowanego 15 maja w czasopiśmie PLOS One. Różni się ona od pamięci semantycznej, która dotyczy faktów i nie wymaga świadomego przypominania sobie.

Dowody na istnienie pamięci epizodycznej u zwierząt były trudne do uzyskania, ponieważ nie mogą one opowiedzieć o swoich wspomnieniach. Jednak naukowcy opracowali eksperymenty badające zdolność zwierząt do pamiętania wcześniejszych wydarzeń. Wyniki wskazują na istnienie pamięci epizodycznej u różnych stworzeń, w tym gołębi, psów i kałamarnic.

Sójki eurazjatyckie, należące do grupy ptaków znanych ze swojej inteligencji, mogą posiadać pamięć epizodyczną, co może pomagać im w znajdowaniu ukrytego jedzenia. W 1998 roku dr Nicola Clayton przeprowadziła eksperyment ze sójkami kalifornijskimi, które pamiętały, jakie jedzenie ukryły w różnych miejscach i jak dawno to było.

Davies i Clayton stworzyli nową metodologię badającą tzw. pamięć incydentalną. Polega ona na tym, że ludzie pamiętają szczegóły wydarzeń, które w momencie ich występowania nie wydawały się istotne. Przykładem jest pamiętanie, co jadłeś na obiad wczoraj.

Aby sprawdzić, czy sójki eurazjatyckie mają zdolność „mentalnej podróży w czasie”, naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym ptaki musiały znaleźć jedzenie ukryte pod kubkami. Następnie dodali do kubków różne ozdoby, które były nieistotne w danym momencie, ale później stały się kluczowe. Ptaki z powodzeniem znalazły jedzenie, co sugeruje, że potrafiły przypomnieć sobie te szczegóły.

Dr Jonathon Crystal z University of Indiana Bloomington, który nie brał udziału w badaniach, powiedział, że wyniki dostarczają silnych dowodów na istnienie pamięci epizodycznej u sójek eurazjatyckich. Tego typu badania są ważne dla badań nad ludzką pamięcią, zwłaszcza w kontekście choroby Alzheimera, która powoduje utratę pamięci epizodycznej. Lepsze zrozumienie tej zdolności u zwierząt może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych leków na tę chorobę.

Źródło: Yahoo News