Skip to main content

Gdy spojrzymy w gwiaździste niebo, widzimy tylko około 6,000 gwiazd, ale to zaledwie ułamek tego, co kryje przestrzeń kosmiczna. Naukowcy szacują, że we wszechświecie jest około 2 bilionów galaktyk, z których każda zawiera miliardy gwiazd.

Nasza galaktyka, Droga Mleczna, jest przykładem galaktyki spiralnej, gdzie gwiazdy tworzą spiralne ramiona wokół jej centrum. Są też galaktyki eliptyczne, mające kształt jajka, oraz nieregularne, o różnorodnych kształtach.

Astronomowie, aby oszacować liczbę gwiazd we wszechświecie, najpierw muszą oszacować liczbę galaktyk. Robią to, fotografując małe fragmenty nieba i licząc wszystkie galaktyki widoczne na tych zdjęciach, a następnie mnożą tę liczbę przez ilość zdjęć potrzebnych do sfotografowania całego nieba.

Szacuje się, że w naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, jest około 100 miliardów gwiazd. Biorąc to pod uwagę, naukowcy obliczyli, że we wszechświecie może być około 200 bilionów bilionów gwiazd, czyli 200 sekstylionów. To liczba tak ogromna, że trudno ją sobie wyobrazić. Jest to mniej więcej 10 razy więcej niż liczba kubków wody we wszystkich oceanach Ziemi.

Rozważając te liczby, można się zastanawiać, co się dzieje na bilionach światów orbitujących wokół tych gwiazd.

Źródło: Yahoo News