Skip to main content

Naukowcy z Kanady zaproponowali innowacyjną metodę diagnostyczną, która ma szansę znacząco poprawić wykrywalność raka piersi, szczególnie u kobiet z gęstą tkanką piersi. Chodzi o niskodawkową pozytonową emisyjną mammografię (PEM), technikę obrazowania molekularnego, która może działać uzupełniająco lub nawet zastąpić tradycyjną mammografię.

Mammografia jest skutecznym narzędziem w wczesnym wykrywaniu raka piersi, ale jej efektywność może być ograniczona w przypadku kobiet z gęstą tkanką piersiową. Dlatego też badacze poszukują alternatywnych metod, które pozwolą na precyzyjniejsze diagnozowanie. Naukowcy z University of Toronto zainicjowali badanie porównujące skuteczność PEM i rezonansu magnetycznego piersi (MRI) w identyfikacji i określeniu lokalnego zasięgu raka u 25 kobiet z nowo zdiagnozowanym rakiem piersi.

Urządzenie Radialis PET Imager, użyte do przeprowadzenia PEM, pozwala na zastosowanie dawek promieniowania porównywalnych z mammografią, eliminując tym samym obawy związane z wysoką ekspozycją na promieniowanie. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod obrazowania molekularnego, nie wymaga też kompresji piersi podczas badania.

Wyniki badań wskazują, że PEM wykrył 24 z 25 znanych złośliwych zmian, podczas gdy MRI zidentyfikował wszystkie znane przypadki raka. Mimo że MRI zidentyfikował dodatkowe 13 zmian, osiem z nich było fałszywie pozytywnych. Tymczasem PEM wykazał niższą liczbę fałszywych pozytywów, co podkreśla jego potencjał jako narzędzia przesiewowego.

Zastosowanie niskich dawek promieniowania w PEM, której ekspozycja jest porównywalna z tradycyjną mammografią cyfrową, oferuje obiecującą alternatywę dla kobiet w każdym wieku i o różnej gęstości tkanki piersiowej. Ponadto, PEM prezentuje się jako atrakcyjna opcja dla pacjentek, które nie mogą poddać się MRI, na przykład z powodu klaustrofobii.

Te wstępne odkrycia są obiecujące, otwierając drogę do pełnej integracji PEM w praktyce klinicznej. Naukowcy już rozpoczęli pilotażowe badanie, aby sprawdzić, czy wyniki biopsji płynnej mogą korelować z obrazami uzyskanymi za pomocą PEM, co mogłoby przyczynić się do dalszego udoskonalenia badań przesiewowych i zmniejszenia liczby niepotrzebnych biopsji.

Źródło: Physics World