Skip to main content

Badacze z Instytutu Astrofizyki na Wyspach Kanaryjskich (IAC) w Hiszpanii dokonali przełomowego odkrycia dotyczącego formowania się molekuł w przestrzeni kosmicznej, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla powstania życia. Połączenie wyników badań laboratoryjnych nad czerwonym światłem molekuł węgla z oprogramowaniem symulacyjnym ujawniło nowe informacje na temat tworzenia się sferycznych „klatek” węglowych, znanych jako fulereny.

Te molekuły mogły chronić złożone związki przenoszone przez surowe warunki międzygwiezdnej przestrzeni, co ma implikacje dla zrozumienia, jak życie mogło pojawić się na Ziemi i poza nią. Fulereny, odkryte w otoczeniu pyłowych otoczek umierających gwiazd zwanych mgławicami planetarnymi, mogły powstawać przez działanie światła na poliaromatyczne związki węglowe lub przez pieczenie mniej uporządkowanych struktur.

Symulacje potwierdziły, że fulereny mogą tworzyć się z ziaren wodorowo-amorficznego węgla (HAC), chaotycznie uporządkowanych cząstek wodoru i węgla, co daje początek fulerenom. To odkrycie, oparte na połączeniu stałych optycznych HAC z modelami fotojonizacji, rzuca światło na pochodzenie życia i procesy za nim stojące.

Począwszy od badania mgławicy planetarnej Tc 1, zespoły badawcze wykorzystały obrazy teleskopowe i modele komputerowe do zbadania szerokich, niezidentyfikowanych pasm podczerwieni, co wskazuje na obecność fulerenów i może wyjaśnić ich pochodzenie. Odkrycie to może również poszerzyć naszą wiedzę o organizacji materii organicznej we wszechświecie i przyczynić się do rozwoju nanotechnologii.

Choć wciąż istnieje wiele nierozwiązanych zagadek dotyczących sygnałów odbieranych z kosmosu i początków życia na Ziemi, badania takie jak to przybliżają nas do zrozumienia tych procesów, zwłaszcza dzięki postępom w technologii i technikach analizy.

Źródło: Science Alert