Skip to main content

Zespół chemików z Uniwersytetu Columbia, opisując w czasopiśmie „Science” superatomowy materiał Re6Se8Cl2, przedstawia przełom w dziedzinie półprzewodników. Ten syntetyczny materiał, niemożliwy do znalezienia w naturze, charakteryzuje się niesamowitą szybkością i wydajnością, przewyższającą dotychczas znane półprzewodniki.

Silikon, kluczowy element współczesnej elektroniki, może na razie odetchnąć z ulgą. Re6Se8Cl2, mimo swoich wyjątkowych właściwości, nie zastąpi go w najbliższym czasie, głównie ze względu na wysoki koszt produkcji – rhen, jeden ze składników tego materiału, jest bardzo rzadki na Ziemi.

Interesującą cechą Re6Se8Cl2 jest sposób przewodzenia informacji za pomocą nowego rodzaju kwazicząsteczki, zwanego akustycznym ekscytonem-polaronem. Te kwazicząsteczki, w przeciwieństwie do elektronów w silikonie, poruszają się w sposób bardziej uporządkowany, co znacząco zwiększa ich prędkość i efektywność.

Odkrycie wyjątkowych właściwości Re6Se8Cl2 nastąpiło przypadkowo, podczas testów superrozdzielczych narzędzi obrazujących, co zmieniło priorytety badawcze zespołu. Materiał ten, dzięki swoim unikalnym właściwościom, otwiera nowe perspektywy w dziedzinie przewodnictwa elektrycznego i informatyki.

Pomimo swojego potencjału, Re6Se8Cl2 nie jest jeszcze gotowy do masowej produkcji i zastosowania w codziennej elektronice. Jednak jego odkrycie i badania nad nim dostarczają cennych wskazówek dla przyszłych innowacji w technologii półprzewodników, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój elektroniki i informatyki.

Źródło: Yahoo News