Skip to main content

Nowe badanie nad ADHD, przeprowadzone przez zespół naukowców z Harvardu, rzuca nowe światło na genetyczne aspekty tego zaburzenia. Dotychczas uważano, że ADHD jest spowodowane współdziałaniem wielu genów, jednak najnowsze odkrycia wskazują, że aż do połowy przypadków dziedziczenia ADHD może być wyjaśniona przez pojedyncze warianty genetyczne.

Tradycyjnie przyjęto, że ADHD jest wynikiem interakcji między różnymi genami, co tłumaczyło jego złożony charakter. Jednakże dotychczasowe badania nie potrafiły w pełni wyjaśnić genetycznego dziedziczenia ADHD. Chociaż badania genetyczne wskazywały na około 30% dziedziczność ADHD, obserwacje rodzinne sugerowały, że może to wynosić nawet 80%. Ten rozdźwięk zainspirował zespół z Harvardu do dalszych badań.

W swojej pracy naukowcy przeanalizowali całe genomy 77 amerykańskich dzieci z ADHD oraz ich rodzin, co doprowadziło do zaskakujących odkryć. Wyniki badań sugerują, że ADHD może być spowodowane nie tylko przez wiele genów, ale także przez pojedyncze warianty genetyczne. To odkrycie może wyjaśniać, dlaczego ADHD wpływa na tak szeroki zakres cech behawioralnych oraz fizycznych, w tym na większą podatność na alergie, nadmierną ruchomość stawów oraz problemy z układem pokarmowym.

Naukowcy zwrócili uwagę także na zjawisko metylacji DNA, które jest systemem regulującym ekspresję genów w różnych komórkach. To zjawisko może być pomostem między genetyką a środowiskiem, ponieważ różne czynniki środowiskowe mogą wpływać na stan metylacji genów. Podobne obserwacje dotyczące pojedynczych wariantów genetycznych i atypowej metylacji zauważono również w przypadku autyzmu, co sugeruje możliwy związek między tymi dwoma zaburzeniami neurorozwojowymi.

To przełomowe odkrycie nie tylko rzuca nowe światło na zrozumienie ADHD, ale również może przyczynić się do lepszego zrozumienia innych zaburzeń neurorozwojowych i wskazuje na znaczącą rolę pojedynczych genów w dziedziczeniu tych zaburzeń.

Źródło: Science Advances