Skip to main content

Naukowcy odkryli zaginiony kontynent, którego istnienie uważano za zapomniane od 155 milionów lat. Tajemnica tego, co stało się z utraconym kontynentem, znanych jako Argoland, wydaje się teraz rozwiązana, gdy naukowcy odnaleźli dowody istnienia tego obszaru i prześledzili jego losy.

Okazuje się, że utracony kontynent, znany jako Argoland, rozpadł się od zachodniego wybrzeża Australii. Proces ten nastąpił, gdy siły tektoniczne rozciągnęły ten obszar i odsunęły go od reszty kontynentu, rozpraszając go po Azji Południowo-Wschodniej, jak wykazało nowe badanie.

Naukowcy od dawna wiedzieli, że kontynent oderwał się od Australii 155 milionów lat temu, dzięki wskazówkom pozostawionym w geologii głębokiej doliny oceanicznej znanej jako Argo Abyssal Plain, leżącej na północno-zachodnim wybrzeżu kraju.

Jednak w przeciwieństwie do Indii, która oderwała się od starożytnego superkontynentu Gondwany 120 milionów lat temu i wciąż stanowi integralny obszar lądowy, Argoland rozpadł się na fragmenty. Do teraz naukowcy zastanawiali się, gdzie te fragmenty kontynentu się znajdują.

W nowym badaniu, opublikowanym online 19 października w czasopiśmie Gondwana Research, naukowcy pod przewodnictwem Elderta Advokaata z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii odtworzyli historię oddzielającego się kontynentu. Badacze znaleźli fragmenty starożytnego lądu rozrzucone wokół Indonezji i Mjanmy, ale próbując odtworzyć Argoland z tych fragmentów, „nic nie pasowało”, jak stwierdził Advokaat.

Zespół zaczął pracować wstecz, zbierając dowody w Azji Południowo-Wschodniej, aby prześledzić północną podróż Argolandu. Wśród rozrzuconych fragmentów starożytnego lądu odkryli pozostałości małych oceanów datowanych na około 200 milionów lat temu. Te oceany prawdopodobnie powstały w wyniku rozciągających się i rozszczepiających się sił tektonicznych, zanim 3 100-milowe (5 000 kilometrów) obszary lądowe oderwały się od Argolandu.

„Ten proces trwał 50 do 60 milionów lat, a około 155 milionów lat temu cała ta mozaika tych fragmentów kontynentów i pomiędzy nimi oceanów zaczęła przemieszczać się w kierunku Azji Południowo-Wschodniej”, powiedział Advokaat. „Nie utraciliśmy kontynentu; był to już bardzo rozciągnięty i rozfragmentowany zespół.”

W celu odzwierciedlenia tego, Advokaat i jego współpracownicy nazwali Argoland „Argopelagiem”. Ich rekonstrukcja historii kontynentu może rzucić światło na przeszły klimat regionu, który ochładzał się w miarę tworzenia się oceanów pomiędzy fragmentami Argolandu.

Kiedy fragmenty Argolandu zderzały się z obszarami lądowymi w Azji Południowo-Wschodniej, kształtowały one bogatą różnorodność biologiczną, którą obserwujemy dzisiaj. To może pomóc w wyjaśnieniu nierównego rozkładu gatunków wzdłuż niewidocznej bariery, która przebiega przez Indonezję – dodał Advokaat.

Podsumowując, odtworzenie Argolandu stanowi „trampolinę do nowych badań”, jak stwierdził naukowiec.

Źródło: Yahoo News