Skip to main content

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Massachusetts Institute of Technology odkryli w Grenlandii skały, które zachowały ślady wczesnego pola magnetycznego Ziemi sprzed 3,7 miliarda lat. Znalezisko to jest szczególnie zaskakujące, ponieważ większość tak starych skał uległa zniszczeniu przez aktywność tektoniczną. Skały te, pochodzące z pasa Isua Supracrustal, zawierają zapisy magnetyczne, które sugerują, że pole magnetyczne naszej planety nie zmieniło się znacząco przez miliardy lat.

To odkrycie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, jak wczesne pole magnetyczne mogło przyczynić się do rozwoju życia na Ziemi. Pole magnetyczne, ochronne przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, mogło pomóc pierwszym formom życia w przetrwaniu i ewolucji. Jednak wciąż pozostaje zagadką, jak wczesna Ziemia mogła wytworzyć swoje pole magnetyczne, gdyż wewnętrzne rdzenie planety nie były wtedy wystarczająco schłodzone, aby wspierać efekt dynamo, który dzisiaj generuje pole magnetyczne.

Badanie to otwiera nowe możliwości dla zrozumienia zarówno historii geologicznej Ziemi, jak i ewolucji życia na naszej planecie. Pomimo trudności związanych z analizą tak starych skał, badacze są pełni nadziei, że dalsze prace przyczynią się do rozwikłania tej zagadki.

Źródło: Yahoo News