Skip to main content

Astronomowie odkryli nową Super-Ziemię orbitującą wokół czerwonego karła, gwiazdy typu M, znajdującej się w odległości około 137 lat świetlnych od nas. Planeta, nazwana TOI-715b, jest o 1,55 raza większa od Ziemi i znajduje się w strefie mieszkalnej gwiazdy, co teoretycznie czyni ją potencjalnie nadającą się do zamieszkania. W systemie istnieje również inny kandydat na planetę, wielkości Ziemi, który, jeśli zostanie potwierdzony, będzie najmniejszą dotychczas odkrytą planetą w strefie mieszkalnej przez teleskop TESS.

TOI-715b wykonuje pełny obrót wokół swojej gwiazdy w zaledwie 19 dni. Mimo że czerwone karły są znacznie słabsze niż Słońce, planeta znajduje się w tzw. konserwatywnej strefie mieszkalnej, co sugeruje możliwość istnienia na niej wody w stanie ciekłym.

Odkrycie to zostało opublikowane w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society i może przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów formowania się planet oraz ewolucji po formacji. TOI-715b, znajdując się w szczelinie promieniowej – obszarze, gdzie teoretycznie planety tracą masę przez fotoewaporację – daje astronomom unikatową szansę na badanie tego zjawiska.

Zainteresowanie planetą wzrosło jeszcze bardziej w kontekście możliwości badań jej atmosfery za pomocą Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST), który pozwala na dokładniejszą charakterystykę atmosferyczną egzoplanet. Bliskość TOI-715b do jej gwiazdy czyni ją idealnym celem dla spektroskopii transmisyjnej, co może ułatwić badanie składników atmosferycznych planety w przyszłości.

Chociaż sam fakt znajdowania się w strefie mieszkalnej nie gwarantuje, że TOI-715b jest zamieszkana, to niewielka aktywność magnetyczna gwiazdy i brak wykrytych rozbłysków sugerują, że warunki na planecie mogą być stabilniejsze niż na innych planetach orbitujących wokół czerwonych karłów. Potwierdzenie drugiej planety w systemie TOI-715 mogłoby dodatkowo podkreślić znaczenie tego systemu w badaniach nad egzoplanetami i poszukiwaniach warunków nadających się do życia poza naszym systemem słonecznym.

Źródło: Science Alert