Skip to main content

Naukowcy odkryli spójny wzorzec fal mózgowych, który pojawia się w korze mózgowej wielu naczelnych, w tym ludzi. Ta uniwersalna sekwencja aktywności elektrycznej, widoczna w sześciu warstwach tkanki pokrywającej zewnętrzną część mózgów ssaków, znana jako kora mózgowa, może odgrywać kluczową rolę w sposobie, w jaki mózg świadomie przełącza uwagę z jednej informacji na drugą.

Wysokie częstotliwości fal elektrycznych przesuwają się przez najbardziej powierzchowne warstwy, podczas gdy wolniejsze fale pojawiają się w warstwach znajdujących się niżej. Odkrycie to, opublikowane w styczniu w czasopiśmie Nature Neuroscience, może pomóc w zrozumieniu, jak mózg przetwarza informacje, pozwalając na lepsze diagnozowanie i leczenie zaburzeń mózgu, takich jak choroba Alzheimera czy schizofrenia.

Wzorzec ten, oznaczony aktywnością gamma w warstwach 2 i 3 kory mózgowej oraz aktywnością alfa-beta w warstwach 5 i 6, został odkryty przy użyciu wielokontaktowych sond laminarnych, które rejestrowały aktywność we wszystkich warstwach kory naraz. Dane zgromadzone przez te urządzenia zostały przetworzone za pomocą algorytmu zaprojektowanego przez badaczy, co pozwoliło na zidentyfikowanie uniwersalnego wzorca aktywności mózgowej obecnego w całej korze i między gatunkami.

Odkrycie to otwiera nowe możliwości dla przyszłych badań, mających na celu zrozumienie bardziej złożonych typów poznania i podstaw neuronalnych myślenia. Umożliwia także lepsze zrozumienie, jak różne stany mózgu, w tym choroby neurodegeneracyjne, wpływają na te uniwersalne wzorce aktywności mózgowej.

Źródło: Live Science