Skip to main content

Peter Higgs, brytyjski fizyk, którego teoria niewykrytej dotąd cząstki zmieniła oblicze nauki i została potwierdzona pół wieku później, zdobywając Nagrodę Nobla, zmarł w wieku 94 lat. Uniwersytet w Edynburgu poinformował, że Higgs odszedł spokojnie w swoim domu po krótkiej chorobie.

Odkrycie bozonu Higgsa w 2012 roku w ośrodku badawczym CERN koło Genewy zostało uznane za największy postęp w poznaniu kosmosu od ponad 30 lat i skierowało fizykę ku ideom, które jeszcze niedawno należały do sfery science fiction.

Higgs, który przez wiele lat był profesorem na Uniwersytecie w Edynburgu, sam określał się jako „niekompetentny” w laboratorium fizycznym w szkole, jednak zainspirowany przez kwantowego fizyka Paula Diraca, specjalizował się w fizyce teoretycznej. To, co później nazwano bozonem Higgsa, rozwiązało zagadkę pochodzenia masy kilku fundamentalnych cząstek poprzez oddziaływanie z niewidzialnym „polem Higgsa”, przenikającym przestrzeń.

Interakcja ta, znana jako mechanizm Brout-Englert-Higgsa, przyniosła Higgsowi i Belgowi Francois Englertowi Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2013 roku. W 1964 roku pierwsza praca Higgsa na temat tego modelu została odrzucona przez czasopismo akademickie w CERN jako „nieistotna dla fizyki”. Jego zrewidowana praca, mimo że opublikowana kilka tygodni po pracy Englerta i Brouta, była pierwszą, która jasno przewidywała istnienie nowej cząstki.

Przez prawie trzy dekady fizycy w CERN i w Fermilabie w Chicago odtwarzali „Wielki Wybuch”, rozbijając cząstki, w nadziei na ujrzenie bozonu Higgsa. Ogromny Wielki Zderzacz Hadronów w CERN okazał się narzędziem, które pozwoliło to osiągnąć, a w 2012 roku dwie niezależne eksperymenty potwierdziły istnienie bozonu Higgsa.

Odkrycie to pozwoliło teoretykom zwrócić uwagę na ogromną część wszechświata, która pozostawała niewyjaśniona, a także na esoteryczne idee, takie jak możliwość istnienia równoległych wszechświatów. Higgs, będąc ateistą, nie znosił przydomka „boska cząstka”, który często przypisywano bozonowi noszącemu jego imię. Pomimo swoich osiągnięć, Higgs pozostał skromny i unikał mediów. W dniu ogłoszenia Nagrody Nobla w 2013 roku, spodziewając się uwagi mediów, wybrał się na spacer, aby uniknąć rozgłosu.

Źródło: CNN