Skip to main content

Kaszaloty, znane z ich złożonego zachowania społecznego i zdolności do podejmowania decyzji grupowych, używają do komunikacji sekwencji klików zwanych kodami. Nowe badania wykazały, że kody te posiadają kontekstową i kombinatoryczną strukturę, co pozwala na znacznie bardziej złożoną wymianę informacji, niż wcześniej sądzono.

Naukowcy zidentyfikowali nowe cechy kod, takie jak rubato i ornamentyka, które są wrażliwe na kontekst konwersacyjny i mogą być kontrolowane oraz naśladowane przez inne kaszaloty. Te cechy w połączeniu z rytmami i tempem, które są niezależne od kontekstu, tworzą szeroki wachlarz rozpoznawalnego kodu, co sugeruje, że system komunikacyjny kaszalotów jest zdolny do reprezentowania znacznie większej przestrzeni możliwych znaczeń.

Badanie to pokazuje, że nawet organizmy o odmiennych ewolucyjnie ścieżkach rozwoju i aparatach wokalnych mogą rozwijać złożone systemy wokalizacji, które przypominają ludzką mowę pod względem kontekstowości i kombinatoryki. Wyniki te mogą prowadzić do lepszego zrozumienia podstaw inteligencji w różnych formach życia oraz złożoności komunikacji w przyrodzie.

Źródło: Nature