Skip to main content

NASA planuje stałą eksplorację i rozwój Księżyca przez program Artemis. Kluczowymi elementami są Lunar Gateway, orbitalne habitaty ułatwiające misje, oraz Artemis Base Camp, umożliwiający dłuższe pobyty. Program Commercial Lunar Payload Services (CLPS) współpracuje z firmami komercyjnymi, jak SpaceX i Blue Origin, do dostarczania ładunków naukowych i załóg na powierzchnię Księżyca.

W planach NASA jest stworzenie stałej bazy na Księżycu, co wymaga znaczących usług transportowych. W białej księdze „Lunar Surface Cargo” NASA zidentyfikowała brak wystarczającej zdolności dostarczania ładunków. Konieczne jest utworzenie mieszanej floty lądowników towarowych, aby sprostać przyszłym wymaganiom.

Dokument „Moon to Mars Architecture Definition” podkreśla potrzebę różnych systemów lądowania. Eksploracja powierzchni Księżyca będzie wymagać dostarczenia zasobów, sprzętu i zaopatrzenia. NASA wybrała czternaście firm do dostarczania ładunków w ramach segmentu Human Lunar Return (HLR), w tym SpaceX i Blue Origin.

Segment Foundational Exploration (FE) rozszerzy zdolności NASA, planowany na 2028 i 2030, w ramach misji Artemis IV i V. Od 2031 NASA planuje roczne misje załogowe na Księżyc. Segment Sustained Lunar Evolution (SLE) skupi się na regionalnym i globalnym wykorzystaniu Księżyca, tworząc stałą obecność ludzką.

NASA analizuje potrzeby transportowe programu Artemis, w tym ładunki jednorazowe jak systemy zamieszkania, mobilności, komunikacji oraz misje logistyczne. Przyszłe misje będą wymagać dodatkowych elementów powierzchniowych do dłuższych pobytów i większych załóg. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na ładunki wyniesie od 2,500 do 10,000 kg rocznie, z okazjonalnymi dużymi dostawami do 15,000 kg.

Obecne zdolności transportowe NASA obejmują współpracę z przemysłem prywatnym i partnerami międzynarodowymi. Wspierają one programy CLPS i Human-class Delivery Landers (HDL). Przyszłe misje będą wymagać lądowników towarowych zdolnych do obsługi różnorodnych lokalizacji na Księżycu, kluczowych dla działań takich jak zbieranie lodu i instalacja sieci transportowych.

Wnioski NASA wskazują na konieczność stworzenia różnorodnej floty lądowników towarowych, aby sprostać rosnącym wymaganiom i wspierać długoterminowe cele misji Moon to Mars.

Źródło: Universe Today