Skip to main content

Wczesna analiza próbki pobranej z asteroidy Bennu sugeruje, że ta kosmiczna skała miała niespodziewanie wodną przeszłość — i mogła nawet oderwać się od starożytnego, wodnego świata. Misja NASA OSIRIS-REx zebrała 121,6-gramową próbkę z asteroidy w 2020 roku i sprowadziła ją na Ziemię we wrześniu zeszłego roku. Od tego czasu naukowcy analizują skały i pył asteroidy, aby odkryć jej skład i sprawdzić, czy mogła dostarczyć na Ziemię elementy niezbędne do powstania życia. Asteroidy fascynują naukowców, ponieważ są pozostałościami po formowaniu się Układu Słonecznego.

Wstępna analiza próbki, przedstawiona w październiku, sugerowała, że asteroida zawiera dużą ilość węgla. Podczas nowej analizy odkryto, że pył Bennu jest bogaty w węgiel, azot i związki organiczne, które są niezbędne do powstania życia i mogą pomóc naukowcom lepiej zrozumieć, jak ewoluują planety podobne do Ziemi. Badanie szczegółowo opisujące te odkrycia ukazało się w środę w czasopiśmie Meteoritics & Planetary Science.

Największym zaskoczeniem było odkrycie fosforanu magnezowo-sodowego w próbce, którego wcześniejsze zdalne badania nie wykryły, gdy misja OSIRIS-REx orbitowała wokół Bennu. Fosforan magnezowo-sodowy to związek, który może rozpuszczać się w wodzie i pełni ważną rolę w biochemii życia. Naukowcy spekulują, że asteroida mogła oderwać się od prymitywnego wodnego świata, który już nie istnieje w naszym Układzie Słonecznym. Próbka z Bennu składa się głównie z minerałów ilastych, w tym serpentynu, co sprawia, że jest niezwykle podobna do skał występujących na grzbietach śródoceanicznych na Ziemi. Podobny fosforan znaleziono w próbce z asteroidy Ryugu, zebranej przez japońską misję Hayabusa2 i sprowadzonej na Ziemię w grudniu 2020 roku. Jednak związek z próbki Bennu jest czystszy i ma większe ziarna.

„Obecność i stan fosforanów, wraz z innymi elementami i związkami na Bennu, sugerują wodną przeszłość asteroidy,” powiedział Dante Lauretta, główny badacz OSIRIS-REx i profesor na Uniwersytecie Arizony w Tucson. „Bennu mogła kiedyś być częścią wilgotnego świata, choć ta hipoteza wymaga dalszych badań.”

Skały zebrane z Bennu stanowią kapsułę czasu z wczesnych dni Układu Słonecznego, datowaną na ponad 4,5 miliarda lat. „Próbka, którą przywieźliśmy, jest największym rezerwuarem niezmienionego materiału asteroidowego na Ziemi,” powiedział Lauretta. Astronomowie uważają, że kosmiczne skały, takie jak asteroidy i komety, mogły służyć jako starożytni posłańcy w naszym Układzie Słonecznym. „To oznacza, że asteroidy mogły odegrać kluczową rolę w dostarczaniu wody i elementów niezbędnych do powstania życia na Ziemi,” powiedział Nick Timms, członek zespołu analizującego próbki OSIRIS-REx i profesor w Curtin University. „Odkrycia te podkreślają znaczenie zbierania i badania materiałów z asteroid takich jak Bennu.”

Źródło: Yahoo News