Skip to main content

Program DARPA o nazwie DRAG ma na celu redukcję oporu na statkach i podwodnych pojazdach w trudnych warunkach morskich. Opór ten wynika z fal i tarcia wody na kadłubie, a zwiększa się wraz z przejściem wody z płynnego przepływu laminarnego na chaotyczny i nieprzewidywalny przepływ turbulentny. Dla osiągnięcia większej prędkości i wydolności, a także zmniejszenia zużycia paliwa i emisji, DARPA opracowuje zoptymalizowane kształty i właściwości powierzchni kadłubów statków i podwodnych pojazdów w celu redukcji oporu w warunkach turbulentnego przepływu. Badania skupią się na nowatorskich rozwiązaniach zmniejszających opór na powierzchniach płaskich, zakrzywionych i złożonych.

Program DRAG to część inicjatywy DARPA, która ma na celu badanie śmiałych pomysłów i przyspieszanie odkryć naukowych. Program obejmuje dwie fazy: pierwsza trwa dziewięć miesięcy i ma na celu opracowanie narzędzia do modelowania i symulacji w celu zoptymalizowania rozwiązań powierzchniowych od płaskich płyt po złożone zakrzywienia, a następnie wykonanie zoptymalizowanej geometrii do testów w tunelu wodnym. W drugiej fazie wykonawcy wykorzystają narzędzie projektowe do opracowania optymalnego rozwiązania dla powierzchni trójwymiarowej, a także jego wykonanie i przetestowanie.

Program ten ma charakter badawczy i jest próbą zobaczenia, co jest możliwe do osiągnięcia. Jeśli uda się wykazać, że opór może być zmniejszony w warunkach turbulentnego przepływu, może to doprowadzić do większego programu badawczego, który będzie się zajmować wyzwaniami związanymi z inżynierią i produkcją, w kontekście potencjalnych zastosowań tej technologii.

Źródło: DARPA