Skip to main content

Naukowcy z Uniwersytetu Szanghajskiego dla Nauki i Technologii opracowali przełomową technologię przechowywania danych, która może zmienić sposób, w jaki myślimy o magazynowaniu cyfrowych informacji. Ich nowa metoda opiera się na trójwymiarowym zapisie danych przy użyciu światła, co pozwala na znaczne zwiększenie ilości danych, które można przechować na jednym dysku optycznym.

Dzięki zastosowaniu trójwymiarowej techniki zapisu, możliwe jest umieszczenie setek warstw danych na dysku, co przekłada się na pojemność rzędu petabitów na pojedynczy dysk – to równowartość około miliona filmów w standardowej rozdzielczości na nośniku wielkości DVD. Technologia ta wykorzystuje nowy rodzaj nośnika zwanego AIE-DDPR, który umożliwia zapis danych z ultra wysoką rozdzielczością.

Zastosowanie tak zaawansowanej metody przechowywania danych ma kluczowe znaczenie w dobie rosnącego zapotrzebowania na przestrzeń do magazynowania w centrach danych. Obecne rozwiązania, takie jak pamięci flash i dyski twarde, są obarczone wysokimi kosztami energetycznymi, dużymi wydatkami operacyjnymi i krótkim okresem eksploatacji.

Nowa technologia wciąż wymaga dopracowania pod kątem szybkości zapisu i efektywności energetycznej, ale naukowcy mają już pomysły, jak te wyzwania pokonać. Jeśli uda się ją w pełni rozwijać, możliwe będzie stworzenie centrów danych zajmujących znacznie mniej miejsca, tańszych w utrzymaniu i zużywających mniej energii podczas działania.

To obiecujące odkrycie otwiera drogę do bardziej zrównoważonego i efektywnego sposobu przechowywania rosnącej ilości danych cyfrowych, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Źródło: Nature