Skip to main content

Naukowcy zaprojektowali nowatorski mikroczip, który zamiast na elektryczności, działa na świetle. Ta przełomowa technologia ma potencjał do znacznego przyspieszenia procesu trenowania modeli sztucznej inteligencji (AI), czyniąc go szybszym i bardziej wydajnym niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystując fotony do wykonywania skomplikowanych obliczeń, mikroczip może przełamać ograniczenia klasycznej architektury krzemowych układów scalonych, oferując jednocześnie zwiększenie prędkości przetwarzania danych przy mniejszym zużyciu energii.

Tradycyjne czipy krzemowe wykorzystują tranzystory, których liczba wpływa na moc obliczeniową urządzenia. Z biegiem lat, zgodnie z prawem Moore’a, liczba tranzystorów na czipach podwajała się co dwa lata, jednak fizyczne ograniczenia krzemu stają się coraz bardziej widoczne. Oznacza to, że dalsze zwiększanie liczby tranzystorów może nie być możliwe w przyszłości, szczególnie w przypadku systemów wymagających dużej mocy, takich jak AI.

Fotony, w przeciwieństwie do elektronów, poruszają się szybciej i nie emitują ciepła, co czyni technologię znacznie mniej energochłonną. Naukowcy skonstruowali czip tak, aby mógł wykonywać obliczenia wektorowo-macierzowe, kluczowe dla trenowania sieci neuronowych. Dzięki zastosowaniu fotonów, mikroczip może przeprowadzać matematyczne operacje z prędkością światła, co stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie przetwarzania danych.

Projekt ten, kompatybilny z obecnymi metodami produkcji, może zostać zintegrowany z istniejącymi układami bez potrzeby adaptacji. Naukowcy wskazują na możliwość wykorzystania tej technologii w jednostkach przetwarzających grafikę (GPU), co ma kluczowe znaczenie przy trenowaniu dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT czy Gemini od Google.

Źródło: Live Science