Skip to main content

W 2023 roku Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) doniosły o wzroście przypadków zakażeń bakterią niszczącą tkankę miękką w Stanach Zjednoczonych, co stanowi poważne zagrożenie życia. Choroba ta nazywa się martwicą tkanki miękkiej i może prowadzić do śmierci, zwłaszcza gdy pozostaje bez właściwego leczenia. Ostrzeżenie CDC wskazuje na bakterię o nazwie Vibrio vulnificus jako jednego z potencjalnych sprawców tego problemu.

Vibrio vulnificus to bakteria, która głównie występuje w ciepłej wodzie morskiej, ale można ją również znaleźć w słonawej wodzie, gdzie woda morska mieszają się z wodą słodką. Większość zakażeń w USA pochodzi z okresu od maja do października i dotyczy osób, które kąpią się, wędkują lub przebywają w tych wodach i mają otwarte rany lub zadrapania.

Bakteria ta może również dostawać się do owoców morza, takich jak ostrygi, co może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Spożywanie surowych lub niedogotowanych owoców morza z tych obszarów oraz kontakt z nimi przy otwartych ranach zwiększa ryzyko zakażenia bakterią i rozwoju martwicy tkanki miękkiej.

Zmiany klimatyczne, w tym ocieplenie oceanów, sprzyjają rozprzestrzenianiu się bakterii Vibrio vulnificus. Co więcej, silniejsze huragany i sztormy związane z klimatycznymi zmianami przyczyniają się do wzrostu przypadków zakażeń martwicą tkanki miękkiej.

Wczesne objawy zakażenia rany obejmują gorączkę, zaczerwienienie, ból i opuchliznę w miejscu urazu. Jeśli wystąpią te objawy, należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej. Leczenie tej choroby to wyścig z czasem, który obejmuje podawanie antybiotyków do krwiobiegu oraz często konieczność chirurgicznego usunięcia uszkodzonej tkanki.

Ważne jest, aby być świadomym tej rzadkiej, ale potencjalnie śmiertelnej choroby. CDC zaleca kilka kroków, które mogą pomóc w ochronie przed zakażeniem:

  • Unikaj kontaktu z wodą, która może zawierać bakterię, jeśli masz otwartą ranę.
  • Opatruj rany wodoodpornym opatrunkiem.
  • Unikaj spożywania surowych lub niedogotowanych owoców morza z potencjalnie zainfekowanych obszarów i unikaj kontaktu z nimi przy otwartych ranach.

Chociaż ryzyko zakażenia bakterią niszczącą tkankę miękką pozostaje niskie, warto stosować się do tych zaleceń, aby zminimalizować ryzyko i zachować bezpieczeństwo.

Źródło: Yahoo News