Skip to main content

Cztery ryby Danio pręgowane (zebrafish) są zdrowe i w dobrej kondycji po prawie miesiącu spędzonym w kosmosie na pokładzie chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. W ramach eksperymentu badającego rozwój kręgowców w mikrograwitacji, ryby żyją i pływają w małym akwarium na stacji.

Chociaż danio pręgowany przetrwały, wykazują pewne oznaki dezorientacji. Taikonauci na pokładzie Tiangong – Ye Guangfu, Li Cong i Li Guangsu – zaobserwowali przypadki pływania do góry nogami, wstecz i w ruchu okrężnym, co sugeruje, że mikrograwitacja wpływa na ich orientację przestrzenną.

Ryby zostały wystrzelone na pokładzie Shenzhou-18, który wyniósł je, a także partię rzęsy wodnej, na orbitę 25 kwietnia 2024 roku. Celem projektu jest stworzenie samowystarczalnego ekosystemu, badając wpływ mikrograwitacji i promieniowania na rozwój i wzrost tych gatunków.

Danio pręgowane mają kilka zalet jako obiekty badań. Ich krótki cykl rozrodczy i rozwojowy oraz przezroczyste jaja pozwalają naukowcom szybko i skutecznie badać ich wzrost, a ich materiał genetyczny ma podobieństwa do ludzkiego, co może dostarczyć wglądu w zdrowie ludzi. Genom Danio pręgowanych został w pełni zsekwencjonowany, i z tych powodów są one często używane w eksperymentach naukowych na Ziemi. Obserwowanie, jak te dobrze poznane stworzenia zachowują się w tak ekstremalnym środowisku, może wiele powiedzieć o życiu i rozwoju kręgowców w mikrograwitacji.

Taikonauci na Tiangong regularnie karmią ryby i pobierają próbki wody, a kamery pozwalają naukowcom na Ziemi monitorować akwarium.

To nie pierwszy raz, gdy ryby znalazły się w kosmosie. Od 2012 roku japoński projekt badawczy przetransportował Medaki i Danio pręgowane na Międzynarodową Stację Kosmiczną w podobnym środowisku wodnym. Wyniki tych badań wykazały spadek gęstości kości u ryb w ciągu zaledwie dziesięciu dni. Ludzie w kosmosie doświadczają podobnych efektów, choć nie w tak krótkim czasie, a mogą być one częściowo łagodzone poprzez intensywne ćwiczenia.

Wcześniejsze eksperymenty z rybami w kosmosie obejmują mummichoga na pokładzie Skylab 3 w 1973 roku (i ponownie w 1975 roku na pokładzie Apollo-Soyuz) oraz danio pręgowany na radzieckiej stacji kosmicznej Salut 5 w 1976 roku. W latach 90. różne gatunki ryb osiągnęły orbitę na pokładzie wahadłowców kosmicznych.

Zdrowie i trwałość życia zwierząt w kosmosie jest kluczowym obszarem badań dla misji załogowych. Jeśli ludzie mają podróżować na długoterminowe misje kosmiczne, takie jak te wymagane do dotarcia na Marsa, zrozumienie biologicznych implikacji podróży kosmicznych jest niezbędne. Danio pręgowany są najnowszymi uczestnikami długiej linii eksperymentów prowadzonych w tym ważnym obszarze badań.

Źródło: Universe Today