Skip to main content

Nowe, przełomowe badanie genetyczne rzuca światło na pochodzenie mieszkańców Indii, sięgając 50 000 lat wstecz i analizując tysiące genomów. Pomimo że Indie są najbardziej zaludnionym krajem świata, dotąd często pomijano je w badaniach genetycznych, pozostawiając lukę w naszym zrozumieniu ludzkich początków oraz docenianiu genetycznej różnorodności naszego gatunku.

Przeprowadzone przez Elise Kerdoncuff z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i jej kolegów badanie objęło sekwencjonowanie DNA 2762 osób z Indii, reprezentujących większość regionów geograficznych, zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich, mówiących wszystkimi głównymi językami, oraz grup etnicznych i kastowych. Badacze dążyli do odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące pierwszych migracji ludzi współczesnych do Indii z Afryki, ich potencjalnej trasy wzdłuż wybrzeży oraz pozostałości po wymarłych już homininach, jak Neandertalczycy i Denisowianie, w populacjach Indii.

Wyniki ujawniły, że współcześni mieszkańcy Indii wywodzą się z trzech głównych grup przodków: potomków starożytnych irańskich rolników, którzy przybyli na subkontynent indyjski między 4700 a 3000 r. p.n.e.; pasterzy ze stepów Eurazji, którzy przemieszczali się do Indii po 3000 r. p.n.e.; oraz rdzennych południowoazjatyckich łowców-zbieraczy.

Zaskakująco, badanie wykazało, że genomy analizowanych osób zawierały znacznie większą różnorodność genów Neandertalczyków i Denisowian niż inne badane populacje, co podkreśla unikalny charakter genetycznego dziedzictwa Indii. Główna różnorodność genetyczna w Indiach wywodzi się z jednej głównej migracji z Afryki, która miała miejsce około 50 000 lat temu.

Badanie to, które nie zostało jeszcze zrecenzowane przez ekspertów, jest dostępne na serwerze preprintów bioRxiv i stanowi ważny krok w kierunku wypełnienia luki w naszej wiedzy o genetycznej różnorodności ludzkości.

Źródło: bioRxiv