Skip to main content

W wyniku niezwykłego odkrycia, badacze znaleźli dowody na potężną burzę słoneczną sprzed 14 300 lat, która była znacznie silniejsza od słynnego Zdarzenia Carringtona z 1859 roku. To przełomowe odkrycie, oparte na badaniach pierścieni pradawnych drzew, pozwala nam spojrzeć w fascynującą przeszłość kosmicznych zjawisk.

Wyniki badań wskazują, że starożytna burza słoneczna była co najmniej dziesięć razy potężniejsza niż słynne Zdarzenie Carringtona, które miało miejsce w 1859 roku. Jednak ta starożytna katastrofa kosmiczna miała miejsce znacznie wcześniej, zanim ludzkość zaczęła rozwijać technologię, która mogłaby ulec zniszczeniu przez taką burzę.

Burze słoneczne, znane również jako geomagnetyczne, są stosunkowo częstym zjawiskiem na Ziemi. Występują, gdy Słońce wyrzuca w naszym kierunku erupcje lub masy koronalne, co skutkuje znacznym napływem naładowanych cząstek do naszej magnetosfery. Zazwyczaj skutki tych burz są łagodne i obejmują spektakularne zorze polarne oraz zakłócenia w komunikacji satelitarnej i radiowej.

Jednak podczas rzadkich i ekstremalnie potężnych burz słonecznych, zakłócenia w polu elektromagnetycznym Ziemi mogą prowadzić do przerw w dostawie energii elektrycznej, co może mieć ogromne konsekwencje.

Jednym z interesujących aspektów tych zjawisk jest wpływ burz słonecznych na węgiel radioaktywny, znany jako izotop węgla-14. Izotop ten jest stale wytwarzany w górnych warstwach atmosfery w wyniku interakcji cząstek kosmicznych z cząstkami atmosferycznymi. Ponieważ węgiel-14 ulega rozpadowi znanemu tempem, naukowcy mogą go wykorzystać do określenia wieku organizmów i wydarzeń historycznych.

Warto podkreślić, że ekstremalne wydarzenia słoneczne, takie jak rozbłyski słoneczne i wyrzuty masy koronalnej, mogą powodować krótkotrwałe wzrosty produkcji węgla-14, które zostają zachowane jako wyraźne wzrosty w rocznych pierścieniach drzew.

Badacze odnaleźli dowody na burzę słoneczną sprzed 14 300 lat w subfosylizowanych drzewach znajdujących się na brzegach rzeki Drouzet w południowych Alpach francuskich. To niezwykle cenne odkrycie pozwala nam zrozumieć przeszłe zjawiska kosmiczne, które mogłyby być katastrofalne dla dzisiejszej cywilizacji.

Oprócz tego odkrycia, naukowcy zidentyfikowali dziewięć podobnych wydarzeń, znanych jako zdarzenia Miyake, które miały miejsce w ciągu ostatnich 15 000 lat. Ostatnie z nich datuje się na około 774 roku n.e. Przyczyny tych zdarzeń nie są jeszcze do końca poznane, jednak ich skutki na Ziemi mogą być katastrofalne.

Zrozumienie naszej przeszłości jest kluczowe dla precyzyjnego przewidywania przyszłości i minimalizowania potencjalnych zagrożeń. Każde nowe odkrycie pomaga nam odpowiedzieć na istniejące pytania i generuje nowe pytania. Jesteśmy nadal w trakcie zgłębiania tajemnic przeszłych zdarzeń kosmicznych, które mogą mieć wpływ na naszą przyszłość.