Skip to main content

W niedawno opublikowanym badaniu na łamach Nature Physics, zespół naukowców z Cornell University, pod kierunkiem fizyka Krishnanand Mallayya, dokonał przełomowego odkrycia w dziedzinie fizyki materii. Udało im się wykryć w realnym materiale fazę materii, która dotąd istniała tylko w teorii – tzw. szkło Bragga. Ta niezwykła faza charakteryzuje się prawie tak uporządkowanym układem atomów, jak w idealnym krysztale, co do tej pory było uważane za paradoks.

Odkrycie to dokonano w stopie palladu umieszczonym między warstwami terbu i telluru. Faza szkła Bragga była poszukiwana w materiałach zawierających falę gęstości ładunku (CDW), co jest typowe dla materiałów dwuwymiarowych i opisuje okresową modulację gęstości ładunku w materiale.

Naukowcy zastosowali zaawansowane techniki badawcze, w tym bombardowanie próbek promieniami rentgenowskimi w Argonne National Laboratory, aby zmierzyć sposób, w jaki światło dyfraktuje (rozprasza się) wewnątrz materiału. Do analizy zgromadzonych danych wykorzystano narzędzie analizy danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego o nazwie X-ray Temperature Clustering (X-TEC), co pozwoliło na dokładne zbadanie tysięcy pików CDW.

Dzięki temu zespół Mallayya potwierdził istnienie fazy szkła Bragga w realnym świecie, co stanowi znaczący krok naprzód w zrozumieniu tej tajemniczej fazy materii. Odkrycie to nie tylko potwierdza istniejące modele teoretyczne, ale również otwiera drogę do przyszłych badań w tej dziedzinie, obiecując wiele kolejnych odkryć dzięki precyzyjnym technikom analizy danych.

Źródło: Nature