Skip to main content

Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba, nasze najnowsze i najbardziej wnikliwe oko na kosmos, odsłonił nowo formujący się podwójny protogwiazdozbiór, nazywany Herbig-Haro 797 (HH 797). Obiekty Herbig-Haro to jasne plamy związane z młodymi protogwiazdami, które wciąż gromadzą masę. Takie gwiazdy emitują energię, pomimo że jeszcze nie rozpoczęły życia poprzez fuzję, dzięki wyrzucanym strumieniom zjonizowanego gazu.

HH 797 nie jest widoczny w świetle optycznym, lecz za pomocą teleskopu Webba, który skupia się na świetle podczerwonym, można dostrzec szczegóły tego obiektu. Kolory na zdjęciu pochodzą od różnych cząsteczek w chmurach gazu, takich jak wodór, tlenek węgla, metan, żelazo oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które mogą być potencjalnym budulcem życia.

Dzięki wyjątkowej zdolności teleskopu do obserwacji w podczerwieni, naukowcy odkryli, że to, co wcześniej uważano za pojedynczy strumień wyrzucany przez jedną protogwiazdę, tak naprawdę jest dwoma równoległymi strumieniami pochodzącymi od dwóch oddzielnych gwiazd. To odkrycie podkreśla, że nawet w obiektach Herbig-Haro może istnieć więcej niż jedna protogwiazda, co jest istotne, biorąc pod uwagę, że nawet połowa gwiazd w naszej Galaktyce to układy podwójne lub wielokrotne.

Źródło: Univers Today