Skip to main content

W najnowszym badaniu przeprowadzonym za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST), naukowcy dokonali przełomowych odkryć dotyczących kwazarów, które rzucają nowe światło na procesy zachodzące we wczesnym wszechświecie. Kwazary, będące jednymi z najjaśniejszych i najbardziej energetycznych obiektów we wszechświecie, stanowią klucz do zrozumienia ewolucji galaktyk i supermasywnych czarnych dziur.

Kwazary są aktywnymi galaktycznymi jądrami, które emitują niewiarygodne ilości energii, zwykle pochodzące z akrecji materii przez supermasywne czarne dziury znajdujące się w ich centrach. Energia ta jest wyzwalana, gdy ogromne ilości materii gromadzą się w dysku akrecyjnym wokół czarnej dziury, a następnie są pochłaniane, co prowadzi do emisji promieniowania na różnych długościach fal.

Dzięki obserwacjom przeprowadzonym przez JWST, astronomowie byli w stanie zobaczyć te obiekty w zupełnie nowym świetle. Nowoczesne instrumenty na pokładzie JWST pozwalają na uzyskanie obrazów i spektrów w wysokiej rozdzielczości, co umożliwia szczegółową analizę struktury i składu kwazarów oraz ich galaktyk gospodarzy. W jednym z najnowszych badań, naukowcy wykorzystali obrazy i spektroskopię w paśmie podczerwonym, by zbadać galaktyki gospodarze sześciu kwazarów znajdujących się w odległościach, przy których wszechświat miał mniej niż miliard lat.

Analiza tych danych ujawniła, że kwazary te są otoczone przez bardzo masywne galaktyki, które wciąż intensywnie tworzą gwiazdy. Stosunek masy czarnej dziury do masy gwiazdowej w tych galaktykach jest znacznie większy niż w przypadku galaktyk w bliższym wszechświecie, co sugeruje, że czarne dziury w młodym wszechświecie mogły rosnąć szybciej niż ich galaktyki gospodarze.

JWST po raz kolejny potwierdził swoją wartość jako narzędzie, które może znacząco przyczynić się do naszej wiedzy o kosmosie. Teleskop pozwolił naukowcom na głębsze zrozumienie nie tylko kwazarów, ale i ogólnych procesów rządzących ewolucją wszechświata. Przyszłe badania i dalsze obserwacje mają szansę dostarczyć jeszcze więcej odpowiedzi na pytania dotyczące natury tych fascynujących obiektów oraz mechanizmów kształtujących nasz kosmos od momentu Wielkiego Wybuchu aż po obecne czasy.

Źródło: The Astrophysical Journal