Skip to main content

W pradawnych czasach, na rozległych obszarach Sahary, pojawiło się niezwykłe imperium, które zdumiewająco rozkwitało dzięki wyjątkowemu systemowi podziemnych tuneli. To opowieść o ludziach Garamantów, którzy z sukcesem przetrwali w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk na Ziemi.

Sahara to miejsce ekstremalne, gdzie temperatura potrafi sięgać aż do 58 stopni Celsjusza, a brak dostępu do wody sprawia, że przetrwanie jest niezwykle trudne. Jednak Imperium Garamantów, które istniało między 400 pne a 400 ne, znalazło sposób na przetrwanie.

Garamanci osiedlili się na terenach dzisiejszej Libii i Algierii, zajmując obszar o powierzchni porównywalnej do Niemiec. Ich głównym miastem było Germa, usytuowane u podnóża ogromnego urwiska. Poza obszarem Germa istniały także niewielkie posterunki, które służyły podróżnym jako miejsca postoju z dostępem do wody na szlakach handlowych przez pustynię.

To, co sprawiło, że Garamanci przetrwali w tak trudnych warunkach, to system tuneli znanych jako foggary. Te podziemne kanały, podobne do akweduktów, wykorzystywały grawitację do przesyłania wody z podziemnych źródeł do obszarów rolniczych. Dzięki pracy niewolników, Garamanci wykopali około 800 kilometrów takich tuneli.

Niezwykłe jest to, że te pustynne tunele były w stanie dostarczać wodę, mimo skrajnie suchego klimatu. To było możliwe dzięki obecności dużego akwifera z piaskowca, który pozostał z czasów, gdy Sahara była mniej sucha. Ten akwifer dostarczał wodę przez wiele setek lat w okresie panowania Garamantów.

Niestety, ta metoda okazała się niezrównoważona, ponieważ poziomy wody w akwiferze spadły poniżej poziomów pobierania przez foggary. Wraz z upływem czasu, imperium straciło swoją moc, a zmiany geopolityczne doprowadziły do jego upadku około 400 ne.

Ta historia Garamantów jest przestrogą dla naszych czasów. W miarę jak zmiany klimatyczne powodują rozprzestrzenianie się ekstremalnych środowisk, jak wzrost obszaru Sahary o około 10% od 1920 roku, musimy pamiętać, że społeczeństwa opierające się na niezrównoważonych źródłach wody w trudnych warunkach są narażone na kaprysy klimatu. Los Garamantów jest przypomnieniem, że zrównoważone podejście do zasobów wodnych jest kluczowe w obliczu zmieniającego się środowiska.

Źródło: Yahoo News