Skip to main content

Odkrycie tatuażu odnoszącego się do Jezusa Chrystusa na ciele osoby żyjącej 1300 lat temu w Sudanie jest znaczącym znaleziskiem archeologicznym, które rzuca światło na historię regionu i wpływy wczesnego chrześcijaństwa w Nubii.

Tatuaż odkryto na ciele osoby żyjącej przed 1300 laty w Sudanie, na cmentarzu w pobliżu średniowiecznego klasztoru w miejscowości Ghazali. Ghazali znajduje się obecnie w regionie Nubii, który obejmuje obszary współczesnego Egiptu i Sudanu.

Opis tatuażu: Tatuaż przedstawia symbol „Chi-Rho”, który powstaje przez połączenie greckich liter „chi” i „rho” i jest skrótem od słowa „Chrystus”. Zawiera również greckie litery alfa i omega, które symbolizują wiarę chrześcijańską, że Bóg jest początkiem i końcem wszystkiego.

Historyczne znaczenie: Symbol Chi-Rho oraz użycie greckich liter do symboliki chrześcijańskiej datuje się na około 324 roku n.e., co zbiega się w czasie z koronacją Konstantyna na cesarza Cesarstwa Rzymskiego. To odkrycie stanowi dowód na wczesne wpływy chrześcijaństwa w regionie nubijskim w tym okresie.

Lokalizacja tatuażu: Tatuaż został znaleziony na prawej stopie osoby. Ta lokalizacja jest interesująca, ponieważ spekuluje się, że to tutaj mogłaby być wbijana gwoźdź podczas ukrzyżowania Chrystusa, choć jest to kwestia spekulacji.

Tożsamość osoby: Mimo że tatuaż wskazuje, że osoba była chrześcijaninem, nie jest pewne, czy była mnichem. Osoba nie została pochowana na tym samym cmentarzu co mnisi z klasztoru, ale raczej na cmentarzu, który być może był używany przez mieszkańców okolicznych społeczności.

Datacja radiowęglowa wskazuje, że osoba żyła między rokiem 667 a 774 n.e. W tym okresie chrześcijaństwo było główną religią w regionie i więc „bardzo powszechne”, jak podają badacze. Osoba ta miała prawdopodobnie między 35 a 50 lat w chwili śmierci.

Ciało zostało znalezione w trakcie wykopalisk przeprowadzonych w 2016 roku, ale tatuaż ujrzał światło dzienne dopiero po niedawnych analizach po ekshumacji i zdjęciach w pełnym spektrum. Wykopaliska prowadzono w Ghazali w latach 2012-2018 przez polsko-sudański zespół pod kierownictwem profesora archeologii z Uniwersytetu Warszawskiego, Artura Obłuskiego. Analizy znalezisk są wciąż trwające.

Źródło: Live Science

Zdjęcia oraz cyfrowa ilustracja tatuażu z symbolami Chi-Rho oraz greckimi literami alfa i omega znalezionego na ciele w Ghazali. Źródło: Kari A. Guilbault