Skip to main content

Na Marsie znajdują się liczne dziury, znane także jako zagłębienia. Chociaż nie są one nowością, zdjęcie zrobione przez kamerę HiRISE w 2022 roku, które niedawno zostało ponownie opublikowane przez Uniwersytet Arizony, wzbudziło na nowo zainteresowanie tymi fascynującymi formacjami.

Dziury te znajdują się na zboczach dawnych wulkanów w regionie Tharsis, największym wulkanicznym obszarze na Marsie. Uważa się, że są to „światła dachowe”, miejsca, gdzie zapadła się powierzchnia nad podziemnymi tunelami lawowymi, tworząc ogromne otwory. Te tunele, podobne do tych na Ziemi, mogą stanowić idealne schronienie dla przyszłych astronautów, chroniąc ich przed promieniowaniem.

Oprócz potencjalnego schronienia dla astronautów, dziury te są również obiecującym miejscem do poszukiwania dowodów na istnienie życia pozaziemskiego. Tunelowe struktury mogą oferować ciepłe, ochronne środowisko, sprzyjające powstawaniu życia. Na przykład, tunele lawowe na Księżycu mogą mieć temperaturę około 63°F, co wystarcza do podtrzymania życia.

Obecnie jedyną informacją, jaką posiadamy o tych dziurach, są zdjęcia wykonane przez orbitujące kamery, takie jak HiRISE na pokładzie Mars Reconnaissance Orbiter. Najlepszym sposobem na zbadanie tych struktur byłoby fizyczne wejście do nich za pomocą łazika. Propozycje misji zakładają wysłanie robota na linie, który zjechałby do jednej z tych dziur i eksplorował ich wnętrze.

Nie oznacza to jednak, że na Marsie na pewno istnieje życie. To miejsce jest tylko obiecującym celem do poszukiwań, a ostateczne odpowiedzi dostarczą dopiero przyszłe misje badawcze.

Źródło: Science Alert