Skip to main content

Naukowcy twierdzą, że w głębi Ziemi mogą być ogromne fragmenty innej planety. Przypuszczają, że jest to pozostałość po zderzeniu naszej planety z protoplanetą o nazwie Theia, która miała miejsce około 4,5 miliarda lat temu i doprowadziła do powstania Księżyca.

Badacze z Chin opublikowali nowe dowody na to, że większe fragmenty Theii niż dotychczas są zakorzenione głęboko w naszej planecie. Chodzi tu o tzw. „duże obszary niskiej prędkości” (ang. large low-velocity provinces, LLVPs), które znajdują się pod kontynentem afrykańskim i Pacyfikiem.

Badacze przeprowadzili skomplikowane symulacje dynamiki płynów, aby zbadać możliwe źródło tych obszarów. Wyniki sugerują, że po zderzeniu z obiektem podobnym do Theii górna część płaszcza Ziemi uległa stopieniu, co pozwoliło na wniesienie około 10% tej protoplanety do wnętrza naszej planety, niedaleko od jej jądra. Te obszary zostały następnie przemieszane przez prądy konwekcyjne, tworząc LLVPs.

Wcześniejsze symulacje sugerowały, że tylko śladowe ilości Theii uległy stopieniu w składzie Ziemi. Jednak nowe badania sugerują, że znacznie więcej tej protoplanety mogło pozostać wewnątrz naszej planety, co stanowi około 2-3% masy Ziemi.

To odkrycie otwiera możliwość przetestowania tej teorii. Naukowcy sugerują, że przyszłe misje kosmiczne mogą dostarczyć próbek skał z Księżyca i porównać je z obszarami LLVP, aby sprawdzić, czy mają one podobne składniki chemiczne. Jeśli tak, to mogłoby to potwierdzić ich wspólne pochodzenie z Theią.

Jednak istnieje wiele pytań i nie wszyscy naukowcy zgadzają się z tą teorią. Pozostaje tajemnicą, jak te fragmenty Theii uniknęły „zmieszania i homogenizacji” w płaszczu Ziemi przez ostatnie 4,5 miliarda lat. Konkurencyjne teorie sugerują, że te obszary mogły powstać w wyniku procesów wewnątrz Ziemi.

Ostatecznie, pochodzenie tych obszarów pozostaje niejasne, a ze względu na trudność w dostępie do wnętrza Ziemi, pozostaje to kwestią do dalszych badań. Jednak obserwowanie tego procesu i ewentualne przyszłe badania mogą dostarczyć fascynujących informacji o historii naszej planety.

Źrudło: Futurism