Skip to main content

Ostatnie analizy sejsmiczne przeprowadzone na południu Tybetu dostarczyły zaskakujących wyników dotyczących indyjskiej płyty tektonicznej. Jak zaprezentowano na konferencji Amerykańskiego Związku Geofizycznego w San Francisco, naukowcy z USA i Chin odkryli, że płyta kontynentalna Indii ulega rozpadaniu podczas tarcia o podstawę płyty eurazjatyckiej. To odkrycie rzuca nowe światło na mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie Himalajów oraz podniesienie Wyżyny Tybetańskiej.

Dotychczasowe modele tłumaczące te zjawiska zakładały kolizję pomiędzy płytami Indii i Eurazji. Od około 60 milionów lat indyjska płyta tektoniczna zanurza się pod swoją północną sąsiadką, unosząc ląd Eurazji ku górze. Jednak nowe badania wskazują na inny scenariusz. Zamiast prostego zanurzania się pod płytę eurazjatycką, indyjska płyta jest rozwarstwiana – jej gęstsza część oddziela się i zstępuje w głąb mantli, podczas gdy lżejsza górna warstwa kontynuuje ruch tuż pod powierzchnią ziemi.

Badania te opierają się na analizie danych sejsmicznych zebranych z 94 stacji szerokopasmowych rozmieszczonych w południowym Tybecie, które łączą dane o falach S (pionowych) oraz falach P (poziomych). Uzyskane wyniki dostarczają pierwszych empirycznych dowodów na rozwarstwianie się płyt tektonicznych, co wcześniej było jedynie przewidywane w modelach komputerowych.

Odkrycie to ma znaczące implikacje nie tylko dla zrozumienia procesów geologicznych kształtujących naszą planetę, ale także może przyczynić się do rozwoju metod prognozowania trzęsień ziemi. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa i lepszego rozumienia dynamiki naszej planety.

Źródło: Science Alert