Skip to main content

Po dziewięciu dekadach naukowcy z Uniwersytetu Princeton osiągnęli przełom, udowadniając istnienie tajemniczego kryształu Wignera. Eugene Wigner, teoretyczny fizyk, przewidywał w 1934 roku, że elektrony mogą tworzyć nietypową materię bez atomów, układając się w idealnie uporządkowaną siatkę tylko dzięki wzajemnemu odpychaniu. Ta teoria pozostawała dotąd bez bezpośredniego dowodu.

Nowe badania, prowadzone przez fizyków Yen-Chena Tsui, Minhaa He i Yuwena Hu, wykorzystały pole magnetyczne i grafen o wysokiej czystości, aby wywołać fazę kryształów Wignera. Zastosowanie skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) pozwoliło na bezpośrednie obserwacje i pomiar właściwości tych kryształów na poziomie atomowym, co wcześniej było niemożliwe.

Badania potwierdziły, że elektrony w kryształach Wignera układają się w trójkątną siatkę i wykazują silne ruchy kwantowe, co odbiega od wcześniejszych teorii. Te wyniki otwierają nowe możliwości dla zrozumienia i eksploracji kwantowych faz materii, mając znaczący wpływ na przyszłe technologie kwantowe.

Źródło: Science Alert