Skip to main content

Interferometr Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) wykrył tajemniczy obiekt, który emituje mikrofale w pobliżu centrum Drogi Mlecznej. Nowe badanie porównuje ten obiekt z innymi znanymi ciałami niebieskimi w tej chaotycznej części kosmosu. Naukowcy odkryli, że żaden z opisów znanych obiektów nie pasuje do tego nowego zjawiska.

Autorzy badania spekulują, że obiekt może być pozostałością po zderzeniu gwiazd lub średniomasywną czarną dziurą (IMBH), ale przyszłe badania w pasmach milimetrowym i średniej podczerwieni będą potrzebne, aby jednoznacznie zidentyfikować to nieznane zjawisko.

Kosmos jest ogromny. Mimo że jesteśmy niewielcy wśród setek miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej, naukowcy stopniowo tworzą listę dziwnych obiektów, które możemy napotkać. Jednak czasami nasze teleskopy orbitalne, naziemne i międzyplanetarne napotykają coś, co jest zagadkowe.

Poznajcie najnowsze odkrycie — obiekt o ultrabroadliniach milimetrowych, zwany MUBLO. Zidentyfikowany w nowym artykule opublikowanym w Astrophysical Journal Letters, obiekt ten leży blisko centrum Drogi Mlecznej. Ta część galaktyki zawiera dziesiątki milionów mas Słońca w gazie, supermasywną czarną dziurę, jedną dziesiątą formacji gwiazd w naszej galaktyce i obszerny cmentarz pozostałości gwiazdowych.

Chociaż jest to kosmiczny bałagan, to właśnie w tej międzygwiezdnej chaotycznej przestrzeni odkrywane są nowe obiekty niebieskie. Interferometr ALMA, składający się z 66 radioteleskopów, analizuje promieniowanie elektromagnetyczne z kosmosu na falach milimetrowych i submilimetrowych.

Podczas obserwacji centrum naszej galaktyki, badacze natknęli się na kompaktowe źródło oznaczone „G0.02467–0.0727”, znane również jako MUBLO. Składające się z zimnego pyłu i szybko poruszającego się gazu, MUBLO wykazywało również inne dziwne zachowanie — emitowało tylko mikrofale. Adam Ginsburg, główny autor artykułu, i jego zespół przeszli przez długą listę możliwych wyjaśnień, ale żadne z nich nie pasowało idealnie.

W artykule rozważono kilka wyjaśnień dla MUBLO, w tym wybuch protogwiazdowy, wybuch eksplozyjny, zapadającą się chmurę, ewoluującą gwiazdę, zderzenie gwiazd, kompaktową chmurę o wysokiej prędkości, średniomasywną czarną dziurę i galaktykę tła. Większość z tych modeli koncepcyjnych jest niezgodna z danymi lub nie wyjaśnia ich w pełni. MUBLO jest obecnie unikalnym obiektem obserwacyjnym.

Cząsteczki gazu nie poruszają się w prostym pierścieniu, co mogłoby wskazywać na wybuch gwiazdy, ale MUBLO brakuje pewnych chemikaliów, które byłyby charakterystyczne dla takiego zdarzenia. Dwie możliwe hipotezy to zderzenie gwiazd lub średniomasywna czarna dziura, ale żadna z nich nie jest idealna. Zderzenie gwiazd jest interesujące, ale MUBLO ma znacznie większą masę pyłu niż jakakolwiek inna pozostałość po zderzeniu. Hipoteza średniomasywnej czarnej dziury również nie wyjaśnia wszystkich obserwowanych cech MUBLO.

Aby zrozumieć to nowe zjawisko, potrzebne będą przyszłe badania w pasmach milimetrowych i średniej podczerwieni, które pozwolą zidentyfikować wcześniej niewidoczne cechy tego obiektu.

Źródło: Yahoo News