Skip to main content

Naukowcy w Chinach ogłosili narodziny niezwykłej małpy, której oczy świeciły na zielono, a opuszki palców na żółto. Te zjawiskowe cechy to tylko wierzchołek góry lodowej – pod powierzchnią skóry i w głębi genów zwierzę okazało się jeszcze bardziej niezwykłe.

Stworzony w laboratorium samiec makaka królewskiego (Macaca fascicularis) jest wynikiem bezprecedensowego eksperymentu. Naukowcy wykorzystali pluripotencjalne komórki macierzyste z dwóch genetycznie różnych zapłodnionych jaj tych samych małp, aby stworzyć jedno żywe stworzenie.

Chimeryczny charakter tego zwierzęcia, czyli jego składanie się z komórek pochodzących z więcej niż dwóch rodziców, jest wyjątkowy. W ciele tego zwierzęcia komórki i tkanki powstałe z dwóch linii komórek macierzystych były widoczne w mózgu, sercu, nerkach, wątrobie, przewodzie pokarmowym, jądrach i komórkach, które przekształcają się w plemniki.

W badaniach naukowcy stwierdzili, że udział dodatkowych przekazanych komórek macierzystych w 26 różnych typach tkanek wynosił od 21 do 92 procent, gdzie najwyższy odsetek odnotowano w tkankach mózgu.

Małpa przeżyła tylko dziesięć dni, co wskazuje, że długotrwałe zdrowie takich chimer wciąż stanowi problem do rozwiązania. Zdaniem naukowców, eksperyment ten może pomóc w tworzeniu bardziej precyzyjnych modeli małp do badań nad chorobami neurologicznymi i innymi studiami biomedycznymi.

W 2012 roku ogłoszono narodziny pierwszych chimer małpie, ale komórki dawcy wnosiły bardzo niski procent do ich tkanek. Nowa chimera znacznie przewyższa te statystyki. Eksperyment ten jest ważnym krokiem, mimo niskiej efektywności procesu.

Naukowcy nadal starają się udoskonalić metodę, aby zwiększyć szanse na przeżycie zarówno embrionów, jak i płodów. Wyniki badań mają pomóc lepiej zrozumieć wczesne etapy różnicowania komórek macierzystych u naczelnych.

Źródło: Scince Alert